© kma

CD&V komt ze ophalen in Zoersel en Schilde

Kinderfietsen gezocht voor velotheek

De velotheek die eind deze maand opent in het fietsatelier van PC Bethanië is nog op zoek naar kinderfietsen. Wie ze zelf niet kan komen brengen, kan ze door CD&V Zoersel en Schilde laten ophalen.

Kristin Matthyssen

De velotheek is een soort bibliotheek voor fietsen die eind oktober start onder impuls van de gemeentebesturen van Zoersel, Malle en Schilde. Alle inwoners uit deze drie gemeenten kunnen er terecht. Andere partners zijn Kringwinkel De Cirkel, Selab, Kina en PC Bethaniën. Mensen betalen een lidmaatschap van 20 euro en kunnen vervolgens voor hun kind een fietsje lenen. Per fiets wordt ook nog een waarborg van 20 euro gevraagd. Wanneer de fiets te klein wordt, kan die opnieuw worden binnengebracht en ingeruild voor een grotere fiets. De velotheek zal elke vierde woensdag van de maand tussen 12 en 15u open zijn in gebouw 7a in het fietsenatelier van PC Bethanië achter Tracé 7, waar de fietsen ook zullen worden onderhouden en eventueel hersteld.

“Dit initiatief is niet zozeer vanuit een armoedegedachte gegroeid, maar veeleer vanuit een mobiliteits- en duurzaamheidsgedachte”, legt coördinator Claus Stoll uit, die donderdag onverwacht een delegatie van CD&V Zoersel en Schilde over de vloer kreeg voor een donatie van twee kinderfietsjes. “We hebben tijdens de vorige legislatuur, toen we nog mee in de meerderheid zaten, deze velotheek mee op gang getrokken en lazen dat er dinsdag van 13.30u tot 16u en op donderdag van 9.30u tot 12u nog fietsen binnengebracht kunnen worden om een mooie voorraad te hebben tegen de opening”, zeggen Katrien Schryvers (CD&V Zoersel) en Hans Hanssen (CD&V Schilde). ”Maar die uren zijn niet evident voor werkende mensen. Wie een fiets wil schenken, mag ons mailen via info@zoersel.cdenv.be of op het contactformulier www.schilde.cdenv.be. Dan komen wij de fietsen ophalen. Wie een fiets doneert, wordt automatisch lid en kan dus ook gebruik maken van de velotheek.”

De velotheek ligt aan het einde van de Ringlaan, aan het eind van de Andreas Vesaliuslaan. Bij de velotheek kunnen kinderen tot twaalf jaar een kwalitatieve tweewieler vinden. CD&V hoopt op termijn nog op een velotheek voor volwassenen.

Meer nieuws uit stad en rand

MEER OVER

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio