© Olivier Matthys

Beerschot geeft niet op, KV Mechelen noemt klacht om licentie in te trekken “onontvankelijk en ongegrond”

De licentiecommissie van de KBVB heeft zich deze middag gebogen over de klacht van Beerschot tegen de licentie van KV Mechelen. De uitspraak volgt op 15 oktober en op vraag van de advocaten van KV Mechelen vond de zitting achter gesloten deuren plaats. De advocaten van beide partijen gaven na de zitting - die ruim een halfuur duurde - echter wel tekst en uitleg.

ThSt

Gillis (advocaat Beerschot): “We zullen het hoofd niet buigen”

Thomas Gillis, de advocaat van Beerschot, benadrukte dat KV Mechelen volgens de letter van het bondsreglement een inbreuk heeft gedaan tegen de licentievoorwaarden. “Johan Timmermans was geschorst als vertegenwoordiger van de Pro League binnen het Uitvoerend Comité van de KBVB. In het bondsreglement staat zwart op wit dat clubs schorsingen van één van hun juridische entiteiten altijd moeten meedelen. Dat hebben ze niet gedaan.”

Daardoor riskeert KV een financiële boete (maximaal 5.000 euro) en zelfs een intrekking van de licentie voor dit seizoen. De kans dat die laatste sanctie wordt uitgesproken is echter miniem. “Het zou een primeur zijn dat een club zijn licentie tijdens het seizoen wordt ingetrokken. Maar goed, het was ook al een primeur dat een club die veroordeeld is voor competitievervalsing niet moest degraderen”, sprak Gillis na de zitting.

Het feit dat Beerschot sportief niets te winnen heeft bij een intrekking van de licentie van KV speelt volgens Gillis geen rol. “Onze aangifte dateert van 17 juli. De competitie is pas later begonnen. Als ze ons hadden opgeroepen op 25 juli en hun licentie hadden ingetrokken voor de start van de competitie, dan was het simpel geweest en speelde Beerschot nu in 1A. Dat dit nu niet meer mogelijk is betekent niet dat we zomaar het hoofd gaan buigen. Het is niet onze schuld dat deze zaak nu in oktober pas voorkomt. Wij vragen dus dat de licentie van KV alsnog wordt ingetrokken. Dat doen we in het belang van onze cliënt - de club - maar ook in het belang van de voetbalsport in het algemeen.”

Thierry Lammar (advocaat KV Mechelen): “Klacht is onontvankelijk en ongegrond”

Op vraag van KVM-advocaat Thierry Lammar werd de zitting achter gesloten deuren gehouden. “Omdat ik mijn tegenstrever niet de kans wilde geven zijn cinema op te voeren voor een groot publiek. We willen de sereniteit in dit dossier bewaren.”

“De klacht van Beerschot is onontvankelijk omdat niet aan de vormvoorschriften is voldaan”, vervolgde Lammar. “Anderzijds hebben ze ook geen belang bij deze zaak omdat het tijdstip waarop ze deze klacht hebben ingediend tot een sanctie zou kunnen leiden voor de licentie in het seizoen 20/21, wat op dit ogenblik nog niet aan de orde is.”

“Daarnaast menen we dat de zaak ook ongegrond is. Hun argument dat de heer Timmermans geschorst zou zijn op het moment dat de licentieaanvraag werd ingediend, is niet gefundeerd. Waarom niet? Omdat het louter om een schorsing ging als lid van het Uitvoerend Comité. Niet meer, niet minder. Als gerechtigd correspondent van KV Mechelen kon hij wel nog volwaardig optreden. Zelfs de schorsing was onwettig. Want de bondsvoorzitter heeft volgens het bondsreglement niet de bevoegdheid om iemand van het Uitvoerend Comité te schorsen.”

De uitspraak volgt op 15 oktober.

Licentie voor volgend seizoen?

Bij KV Mechelen stellen ze alvast alles in het werk om ook volgend seizoen een licentie te verkrijgen. “We verwachten ons wel aan wat tegenwind bij de toekenning maar we doen er alles aan om ons dossier in overeenstemming te brengen met de vereisten van de bond”, aldus Lammar. “Op dit ogenblik is er geen enkele indicatie dat we die licentie niet zullen krijgen. De veroordeelde bestuurders zijn onmiddellijk na de veroordeling door het BAS uit de club verdwenen: ze hebben allemaal ontslag genomen. Er is dus niemand in het huidige bestuur aanwezig die veroordeeld is door het BAS.”

© Olivier Matthys

MEER OVER KV Mechelen

Meer voetbalnieuws