© Marc Herremans - Corelio

Hoge Gezondheidsraad waarschuwt: “Dien griepvaccin pas vanaf half oktober toe”

De inentingscampagnes tegen seizoensgriep zijn altijd van start gegaan in september. Toch beveelt de Hoge Gezondheidsraad (HGR) sinds dit jaar aan om de vaccinatie uit te voeren tussen half oktober en half december. Aangezien de epidemie van griep zich meestal voordoet tussen eind december en begin januari, en de piek van de bescherming van het vaccin 4 tot 6 weken duurt, is het doeltreffender om het vaccin later toe te dienen, aldus de Raad.

De vaccins die nu op de markt zijn bieden een maximale bescherming vanaf 10 tot 15 dagen na de inspuiting, met een piek van beschermende antilichamen na 4 tot 6 weken en vervolgens een halvering in 6 maanden tijd. De epidemische blootstelling aan het griepvirus begint echter doorgaans tussen eind december en begin januari en duurt gemiddeld 8 tot 12 weken. Daardoor zou het volgens de Raad doeltreffender zijn om het griepvaccin later toe te dienen dan in september.

Bovendien wil de Raad benadrukken dat een inenting tegen griep nog steeds zin heeft zolang de incidentiepiek (wanneer de ziekte het meest frequent voorkomt) niet is bereikt. Daarna kan je het best bekijken met een dokter of een vaccin nog nodig is, aldus de Raad.

Enkele groepen zoals zwangere vrouwen, 65-plussers en personeel in de gezondheidssector moeten steeds prioritair gevaccineerd worden.

De Hoge Gezondheidsraad is het wetenschappelijk adviesorgaan van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.