Groen vreest het ergste voor regeerakkoord: “Modal shift Oosterweel zit in de frigo”

Zoals de plannen nu voorliggen, zullen er tijdens de spits nog steeds zware files zijn, meent Groen. Foto: BELGA

Groen vreest het ergste voor regeerakkoord: “Modal shift Oosterweel zit in de frigo”

Antwerpen -

Gaat de nieuwe Vlaamse regering de belofte nakomen om in de Antwerpse regio naar een modal shift te gaan van de helft auto’s en vrachtwagens, de helft openbaar vervoer en fiets? Groen vreest van niet. De partij baseert zich op de cijfers uit het milieueffectenrapport in aanloop naar de bouwvergunning voor Oosterweel.

Vlaanderen staat op een zucht van een regeerakkoord. Mobiliteit zal daar een belangrijk onderdeel van zijn. Groen vreest dat de plannen voor het sluiten van de Ring, de Oosterweelverbinding, minder ambitieus ...

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel