Boris Johnson daagt parlement uit om regering te doen vallen: “Dien maar een motie van wantrouwen in”

De Britse premier Boris Johnson heeft het Britse Lagerhuis toegesproken nadat het Hooggerechtshof oordeelde dat het schorsen van het parlement onwettig was. Die beslissing noemde hij “verkeerd”. Johnson daagde de oppositie ook uit om een motie van wantrouwen in te dienen. “Hij (Labour-leider Corbyn nvdr.) wilt deze job niet en de rest van de oppositie wilt hem ook niet.” Ook wenkte hij uitdagend in de richting van Corbyn: “Come on then.

Parlementsvoorzitter Bercow zette vanmorgen bij aanvang van de zitting meteen de toon. “Welkom terug op de werkvloer”, klonk het. De heel zaal antwoordde met een luide yeah. Een hele dag scheen het business as usual tot kort voor 18u (lokale tijd) Johnson toekwam in het parlement. Hij wou eerst wat slaap inhalen nadat hij halsoverkop vertrokken was vanop de VN klimaattop New York.

Hij nam een zijingang om de manifestanten bij de ingang van het parlement te mijden. Dat het geen fijne speech zou zijn, stond in de sterren geschreven. Toen Johnson het woord nam om 18.30u (lokale tijde) kreeg hij chaos en boegeroep over zich heen. Meerdere malen moest voorzitter Bercrow het rumoerige parlement tot de orde roepen. Johnson was niet onder de indruk, van excuses geen sprake. “Drie jaar geleden stemde het Britse volk om te vertrekken uit de EU”. Ook al hadden heel wat partijen vlak daarna beloofd om het resultaat te respecteren, velen hebben sindsdien geprobeerd de Brexit te saboteren. Ik niet, ik wil de Brexit nog steeds uitvoeren.”

Over de beslissing van het Hooggerechtshof was hij kort: “Het Hof was verkeerd.” Het parlement noemde hij “verlamd” om dan hard in te hakken op de oppositie. Hij beschuldigt hen ervan de Brexit te saboteren door een tweede referendum te willen organiseren.

Als de oppositie zijn regering willen wegstemmen (en dat kunnen ze, gezien Johnson zijn meerderheid kwijt is), hebben ze volgens Johnson wel degelijk een optie. “Verkiezingen, maar dat durven ze niet aan.” Tot slot daagde hij zich tot Corbyn en de rest van de oppositie uit: “Jullie hebben tot morgen om een motie van wantrouwen in te dienen.” Hij deed dat incluis een uitdagende wenkende handbeweging: “Come on then.”

© AFP

“Neem ontslag”

Terwijl Johnson speechte, dampte een brilglas van Corbyn aan, het leek wel alsof hij letterlijk kookte van woede. In zijn repliek maande hij Johsnon opnieuw aan om ontslag te nemen. Ook beschuldigde hij hem van een “grondwettelijke staatsgreep”. De Labour-parlementsleden joelden en scandeerden: “Neem ontslag!”

Een motie van wantrouwen of nieuwe verkiezingen zijn momenteel weinig waarschijnlijk. De oppositie is het namelijk over slechts twee zaken eens: ze willen een no deal-Brexit vermijden en willen af van Johnson. Corbyn gaf eerder al dat hij pas een motie van wantrouwen zal indienen zodra hij zeker is van dat als “een no-dealbrexit volledig is afgewend”.Vanavond herhaalde hij dat. “Indien u verkiezingen wil, vraag dan eerst uitstel en u krijgt verkiezingen!”

Achterpoortjes

Zo vreest de oppositie dat Johsnon van plan is om de Benn-wet (die de premier verplicht om uitstel te vragen in geval van een no deal nvdr.) te omzeilen. Zo zou hij, in het geval van een no deal, de EU om uitstel vragen, maar zou hij ook voorwaarden stellen die de EU onmogelijk kan aanvaarden. Op die manier wil hij de Brexit alsnog laten plaatsvinden op 31 oktober, deal or no deal.

Op de vraag of Johnson op zoek zal gaan naar achterpoortjes in de Benn-wet, zoals onaanvaardbare voorwaarden stellen, was Brexit-minister, Martin Callanan, karig met zijn antwoord. “De regering zal de wet respecteren”, klonk het. “Gaat hij uitstel vragen om dan een tweede brief te schrijven met ‘aanvaard mijn vraag om uitstel niet’?”, vroeg Labour-parlementslid Toby Harris. “We zullen de wet respecteren.”

Nu in het nieuws