Met deze maatregelen moet Waasland bereikbaar blijven tijdens werken Oosterweel

LINKS: langs de E17 zijn het werken in het kader van de Oosterweelverbinding al volop aan de gang. / Rechts: aan het station van Sint-Niklaas wordt het aantal fietsenstallingen uitgebreid. De bedoeling is dat mensen vaker de fiets en het openbaar vervoer gaan combineren als alternatief voor de auto. Foto: jhs, pdr

Met deze maatregelen moet Waasland bereikbaar blijven tijdens werken Oosterweel

Antwerpen -

Mensen die met hun auto tussen Antwerpen en het Waasland rijden, mogen zich de komende jaren aan flink wat hinder verwachten tijdens de aanleg van Oosterweelverbinding. Nieuwe en grotere fietsenstallingen aan stations, als het kan extra treinen en bussen, en verbeteringen aan bestaande fietspaden die het Waasland met de haven en Antwerpen verbinden, moeten volgend jaar het leed zo veel mogelijk verzachten.

Lantis, dat vroeger door het leven ging als de BAM, heeft een pakket aan maatregelen klaar om de mobiliteit tussen het Waasland, Antwerpen en de Waaslandhaven vlot te houden. Een aantal van die maatregelen ...

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel