Opschorting van Brits parlement door Boris Johnson was onwettig, oppositie eist zijn ontslag

Het Britse Hooggerechtshof heeft beslist dat Boris Johnson een fout heeft gemaakt bij de opschorting van het parlement. Een belangrijke nederlaag voor de premier. De oppositie eist zijn ontslag.

al, evg, lla

Het Hof oordeelde eerst en vooral dat “prorogation” wettelijk kan zijn. “Deze zaak gaat over de limieten van prorogation”, zei opperrechter Lady Hale. “Een beslissing om het parlement op te schorten is onwettig als de mogelijkheden van het parlement om de constitutionele functies uit te oefenen, worden ingeperkt. Dit was geen normale prorogation. Het zorgde ervoor dat het parlement vijf van de acht weken voor het einde van oktober geen bevoegdheden kon uitoefenen.”

Hale noemde de opschorting van het parlement “extreem”. Een van de redenen: normaal moet de Queen zich vijf à zes dagen voorbereiden op een speech, geen vijf weken, aldus Hale.

Opschorting

Op initiatief van premier Johnson zijn de vergaderingen van het Britse parlement opgeschort tot 14 oktober, wanneer koningin Elizabeth verwacht wordt om de beleidsverklaring van de regering voor te lezen tijdens de zogenaamde Queen’s Speech.

Het Hof had twee beroepsprocedures gebundeld, nadat twee lagere rechtbanken diametraal tegenovergestelde beslissingen hadden genomen. Volgens een rechtbank in Londen is de schorsing een louter politieke aangelegenheid en dus geen zaak voor het gerecht. Volgens een Schotse rechtbank is de schorsing onwettig omdat premier Johnson de Queen misleidde toen hij haar vroeg de schorsing te bekrachtigen.

Dinsdag kwam er dus de uitspraak. Elf rechters hebben over de zaak beslist. Er is een unaniem oordeel geveld. De Britse parlementsvoorzitter John Bercow meent dat het parlement “onverwijld” opnieuw moet bijeenkomen. De oppositiepartijen hebben het ontslag van premier Boris Johnson geëist. “Hij moet zijn positie in vraag stellen”, zo reageerde partijleider Jeremy Corbyn van Labour vanop het partijcongres in Brighton. Ook het Schotse SNP en het Welshe Plaid Cymru eisen dat Johnson de eer aan zichzelf houdt.

“Hij moet zijn positie in vraag stellen”, zo verklaarde Corbyn vanop het partijcongres van Labour. De conservatief moet volgens hem “de kortst dienende premier ooit” worden. Het verdict van het Hooggerechtshof toont aan dat Johnson het parlement heeft geminacht en dat hij zijn macht als premier heeft misbruikt, zo voert de leiders van de socialistische partij aan. Ook het Schotse SNP eist dat Johnson vertrekt. “Hij moet ontslag nemen”, tweette parlementslid Joanna Cherry.

Het Britse Lagerhuis hoopt morgen/woensdag om 12.30 uur onze tijd opnieuw te openen voor zitting.

Nu in het nieuws