Universiteit Hasselt ontslaat Lode Vereeck (Open VLD) wegens ongepast gedrag

Universiteit Hasselt heeft professor Lode Vereeck (54) ontslagen wegens ongepast gedrag. Er wordt vooral getild aan de (on)professionele relatie die hij met zijn studenten onderhoudt. Vereeck gaat tegen de beslissing in beroep.

Lode Vereeck, naast prof ook politicus voor Open VLD, kwam in opspraak in oktober 2018, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. De universiteit maakte op dat moment een viertal klachten van (doctoraats)studenten over aan het Limburgse parket. Volgens de oud-studenten en een medewerkster was er sprake van verbaal grensoverschrijdend gedrag.

Zo zou de professor zich te vrijpostig gedragen op sociale media en in whatsapp’jes. Na onderzoek besliste het parket om de zaak strafrechtelijk te seponeren. Volgens het Openbaar Ministerie waren er onvoldoende bewijzen.

Zelf voerde UHasselt de voorbije maanden een tuchtonderzoek. Nu dat is afgerond, is beslist om de economieprofessor te ontslaan. Voor de universiteit kan Vereecks manier van communiceren duidelijk niet. Ook zouden er laatdunkende opmerkingen over een collega zijn geweest. De vertrouwensbreuk tussen unief en prof is eveneens onmiskenbaar.

Nu in het nieuws