Kermiskoers met zand- en waterbak: honderdjarige scouts zorgen voor spektakel

Groepsfoto van scouts De Buecken tijdens het groepskamp afgelopen jaar. Foto: RR

Kermiskoers met zand- en waterbak: honderdjarige scouts zorgen voor spektakel

Herentals -

De leiding van scouts De Buecken en alle oud-leden hopen met het feestweekend rond honderd jaar Herentalse scouts op 20, 21 en 22 september alle generaties (oud)-leden nog eens bijeen te krijgen om de legendarische verhalen nog wat aan te dikken, oude vriendschappen te herbevestigen en lang verloren gegane contacten opnieuw aan te knopen. Het feestweekend in drie stappen.

1. Vrijdagavond 20 september: Filmfeestibal

De scouts pikken vrijdag om 21u een leuke traditie uit de jaren negentig weer op: het Filmfeestibal. Nostalgie troef met als opwarmer beelden uit de oude doos ...