Koning Filip herdenkt 75ste verjaardag van bevrijding van Breendonk

In het fort van Breendonk, waar de urnen staan met de assen van degenen die de concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog niet overleefden, is woensdag de Bevrijding herdacht en werd de 75ste Nationale Bedevaart gehouden in aanwezigheid van koning Filip. Die ontmoette er twee oud-gevangenen van het kamp in Breendonk. De 301 gesneuvelden werden herdacht door scholieren.

Voor de 75ste keer werd in het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk de Nationale Bedevaart gehouden. Die werd in september 1944 voor het eerst gehouden nadat België bevrijd was door de geallieerden.

Koning Filip woonde de plechtigheid bij en ontmoette baron Roger Coeckelberghs en Louis Boeckmans, twee mannen die de gruwel van het kamp van Breendonk overleefden. Hun achterkleinkinderen namen het woord en vertelden het verhaal van hun overgrootvader aan de aanwezigen. “Wij zijn hen heel erkentelijk en dankbaar voor de strijd die ze voor ons land hebben geleverd. De bevrijding was de eerste stap naar een vrij België”, sprak Michel Jaupart van het War Heritage Institute.

In Breendonk stierven 301 gevangenen door ontbering, executie of ophanging. Zij waren symbolisch aanwezig en werden vertegenwoordigd door 301 scholieren met een witte roos.

Tussen september 1940 en september 1944 verbleven ongeveer 3.600 gevangenen in Breendonk. Het fort van Breendonk staat symbool voor het lijden en de dood van alle slachtoffers van het nazisme.

In het Gedenkteken staan urnen met daarin de assen van zij die de kampen niet hebben overleefd. De urnen komen uit Majdanek, Natzweiler, Neuengamme, Ravensbrück, Stutthof, Treblinka, Theresienstadt en Vught. Zij houden de herinnering levendig aan alle Belgen die tijdens hun deportatie in de nazi-kampen zijn omgekomen.

Koning Filip legde een bloemenkrans neer aan de executiepalen waar verschillende gevangenen werden geëxecuteerd.

“We mogen niet vergeten dat haat en geweld beginnen bij het gedogen, uit lafheid, gemakszucht, opportunisme”, sprak de vorst. “Wanneer je hier in Breendonk staat, kun je je herbronnen, nadenken over jezelf en je de vraag stellen: ‘Wat ben ik bereid te aanvaarden, voor het mij verontwaardigt?’ We mogen niet toelaten dat haat en geweld zich in ons en rondom ons ontwikkelen. We weten immers waartoe ze kunnen leiden.” De koning meent dat we de herinnering aan het verleden moeten levend houden om onze verantwoordelijkheid in de toekomst te kunnen opnemen.

Naast de koning waren minister Sophie Wilmès, Willebroeks burgemeester Eddy Bevers en minister van Staat André Flahaut aanwezig op de plechtigheid.

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Bevrijding