De vreselijkste gemeenten voor je gps: beven in Beveren en gillen in Lille

Dat er maandag een koers in Lembeke afgelast werd omdat de seingevers 100 km verder in Lembeek stonden, is lang geen alleenstaand geval. Wie de kaart van Vlaanderen onder de loep neemt ontdekt er tientallen: namen van dorpen en steden die opvallend gelijkluidend en soms zelfs helemaal identiek zijn. Een geval van betweterige burgemeesters of van collectieve zinsverbijstering? Een verklarende bloemlezing van Beveren aan de IJzer tot Putte en terug - bij voorkeur niet met gps.

Kristof Bohez


DOEN!