© Photo News

Di Rupo leidt ‘regenboogcoalitie’: PS, MR en Ecolo bereiken regeerakkoord

De Waalse partijen zijn het in Namen eens geworden over het regeerakkoord en de samenstelling van de nieuwe Waalse regering. MR en PS bereikten al snel een overeenkomst om samen in een coalitie te stappen, later op de avond volgde Ecolo, wat tot een ‘regenboogcoalitie’ leidt met blauw, rood en groen aan boord.

sp, adb

Minister-president van die regenboogregering wordt oudgediende Elio Di Rupo. Dat sluit dus uit dat de 68-jarige Di Rupo, vijf jaar geleden nog premier van België, nog eens meedingt voor de post van premier bij een federale regeringsvorming. Ook de minster-president voor de federatie Wallonië-Brussel werd gisteravond bekend. Die eer gaat naar Pierre-Yves Jeholet (MR).

PS liet weten dat niet Paul Magnette, maar Jean-Claude Marcourt namens de Franstalige socialisten de federale regeringsonderhandelingen zal voeren. Marcourt was eerder Waals minister van Economie.

Onlangs toonde Marcourt zich alvast niet helemaal gekant tegen een toenaderingspoging met N-VA. Daarnaar gevraagd antwoordde Marcourt op RTL-TVi: “We hebben geantwoord op de uitnodigingen van de informateurs en zullen dat in de toekomst ook doen. We hopen dat het niet met N-VA is, maar we zijn een verantwoordelijke partij.” Marcourt waarschuwde nog dat “de PS niet gekocht kan worden met de belofte van een staatshervorming die meer geld naar Wallonië transfereert in 2024”.

Wie zetelt nog in de Waalse regering?

In de Waalse regering krijgt PS naast Di Rupo nog twee ministers. Christie Morreale wordt bevoegd voor Werk, Sociale Actie en Gelijke Kansen. Pierre-Yves Dermagne wordt minister van Lokale Besturen en Huisvesting.

Ecolo mag binnen de nieuwe Waalse regering een minister voor klimaat aanduiden, die meteen ook bevoegd is voor mobiliteit, infrastructuur en energie. Die eer is weggelegd voor oudgediende Philippe Henry. Céline Tellier, secretaris-generaal van de milieukoepel Inter-Environnement Wallonie (IEW), wordt minister van Leefmilieu, Natuur en Dierenwelzijn en Rurale Renovatie.

MR houdt in de Waalse regering vast aan zijn huidige ministers. Willy Borsus, nu minister-president, zal na de eedsaflegging vrijdag viceminister-president worden. Borsus krijgt economie, buitenlandse handel, ruimtelijke ordening en landbouw als bevoegdheden.

Jean-Luc Crucke blijft minister van Financiën en Begroting, bevoegd voor regionale luchthavens en sportinfrastructuur. Valérie De Bue wordt minister van Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging, Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid.

En de Franse Gemeenschap?

MR-politicus Pierre-Yves Jeholet wordt de nieuwe minister-president van de Franse Gemeenschap. Jeholet was de voorbije twee jaar minister in de Waalse regering. De nieuwe minister-president wordt bevoegd voor intra-Belgische relaties, internationale en Europese relaties en ontwikkelingssamenwerking.

Nobele onbekende is Valérie Glatigny, een raadgeefster bij de voorzitter van het Europees Parlement die bij de jongste verkiezingen eerste opvolger was op de Europese lijst van MR. Zij wordt nu minister van Hoger Onderwijs en wordt onder meer ook bevoegd voor wetenschappelijk onderzoek, jeugd en sport.

Vraag blijft wie de voorzitter van MR wordt na het vertrek van Charles Michel. Volgens de partij hebben alle aangeduide ministers al aangegeven dat ze geen kandidaat zullen zijn voor het voorzitterschap.

PS mag in de Franse Gemeenschap de minister van leerplichtonderwijs leveren. Dat wordt de Brusselse Caroline Désir, die sinds de verkiezingen in de Kamer zetelt. Frédéric Daerden, Kamerlid en zoon van, wordt minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Gelijke Kansen in de Franse Gemeenschap.

Ook Ecolo mag een minister naar de Franse Gemeenschapsregering afvaardigen. Dat wordt Bénédicte Linard; zij wordt bevoegd voor cultuur, media, kinderopvang, gezondheid en vrouwenrechten.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER