© Photo News

België moet meer investeren in OKAN-onthaalklassen, zegt VN

De Verenigde Naties vragen Europese landen om het onderwijs voor vluchtelingenkinderen te stimuleren. In België verdienen de onthaalklassen meer aandacht.

Drie agentschappen van de Verenigde Naties (UNHCR, UNICEF, IOM) luiden de alarmbel. Volgens hen moeten de Europese landen meer middelen vrijmaken voor onderwijs aan kinderen van vluchtelingen en migranten. Enkele belangrijke uitdagingen zijn een gebrek aan schoolruimtes, onvoldoende opgeleide leerkrachten, taalbarrières en de beperkte toegang tot psychosociale ondersteuning.

Sommige vluchtelingenkinderen genoten nooit onderwijs in hun thuisland. Anderen waren maanden onderweg en liepen daardoor een aanzienlijke onderwijsachterstand op. Een aantal van hen kampt bovendien met trauma’s. Onvoldoende steun aan deze kinderen leidt volgens de VN tot slechte schoolresultaten.

Training en structurele ondersteuning van leerkrachten

In België ligt het aantal vroegtijdige schoolverlaters bij migranten van buiten de EU meer dan dubbel zo hoog (op bijna 20%) als bij autochtone kinderen. 4 procent van de Belgische schoolgaande jeugd (105.252 kinderen) behoort tot de groep waar de VN zich nu op focust. Om hun meer succeservaringen in het onderwijs te bezorgen, moet ons land meer investeren in de OKAN-onthaalklassen die deze leerlingen ontvangen. Leerkrachten zouden ook meer training en structurele ondersteuning moeten krijgen om met de problematieken van OKAN-leerlingen om te gaan. Tot slot ontwaart de VN een gebrek aan psychosociale ondersteuning voor vluchtelingenkinderen die in België arriveren.

Anderzijds wordt het Vlaamse GOK-beleid - dat voorziet in extra middelen voor scholen met relatief veel sociaal kwetsbare leerlingen- dan weer aangehaald als een van de best practices.

Nu in het nieuws