Onvrede over sluiting kantoor blijft: CM trotseert boze senioren

Foto: Jan Auman

Onvrede over sluiting kantoor blijft: CM trotseert boze senioren

Print
Schoten -

Tijdens een druk bijgewoonde infovergadering gaven Beweging.net en ruim zestig aanwezigen uiting aan hun ongenoegen over de sluiting van het plaatselijke CM-kantoor in de Gelmelenstraat.

Het is te zeggen: sinds kort zijn de consulenten van het ziekenfonds alleen nog na afspraak te spreken. Vooral veel senioren vinden deze maatregel ongehoord. Erik Maes, voorzitter van Beweging.net en gemeenteraadslid voor CD&V, wijst op de schaalgrootte van Schoten. “In veel kleinere gemeenten houdt de CM het kantoor nog wel open. De meeste andere mutualiteiten bieden die dienstverlening nog wel.”

Uit het debat viel af te leiden dat de klok terugdraaien moeilijk zal zijn. Maar de CM was met liefst acht medewerkers ter plaatse en verantwoordelijke Sophie Mandeville nam ijverig nota van de bezorgdheden over de nieuwe aanpak. “CM heeft luisterbereidheid getoond, zal onze bekommernissen onder de loep nemen en eind deze maand terugkoppelen. De seniorenraad, de raad voor personen met een handicap en Beweging.net Schoten zullen de koppen bij elkaar steken, evalueren en beslissen of er al dan niet verdere actie moet ondernomen worden”, aldus Maes, die zich gesterkt weet door de aanwezigheden van vertegenwoordigers van haast alle andere politieke partijen.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio