STANDPUNT. 75 jaar Bevrijding: gelukkig niet alleen feestgedruis

Foto: Gil Plaquet

STANDPUNT. 75 jaar Bevrijding: gelukkig niet alleen feestgedruis

Het hele weekend lang viert Antwerpen feest. En Antwerpen niet alleen. In Mechelen liep het lange konvooi van tanks en legervoertuigen binnen dat het einde van de Tweede Wereldoorlog moet herdenken. Duizenden Mechelaars verwelkomden ‘de bevrijders’ met groot enthousiasme. Dit weekend trekt dat konvooi verder naar Antwerpen en de Kempen. In deze krant en in bijna alle andere media kun je dezer dagen getuigenissen lezen en horen van mensen die het nog hebben meegemaakt: de uitbundige vreugde, de warme verwelkoming van de Amerikaanse en Canadese soldaten, de opluchting, de hoop op vrede en rust, op een leven zonder angst, op voldoende eten. Het moet een onbeschrijflijk vreugdevol gevoel geweest zijn dat toen heerste. En het is dan ook niet verwonderlijk dat het einde van die verschrikkelijke oorlog nu met bijna dezelfde uitbundigheid wordt gevierd.

Maar gelukkig niet alleen met uitbundigheid. Er leefde in die vrolijke dagen ook veel verdriet in de straten van Antwerpen. De bevrijding herdenken is altijd ook de oorlog in herinnering brengen. Zo veel ...

.

Meest gelezen GVA+

Sport

DOEN!