N-VA wil Vlaamse canon, maar Bruno De Wever vindt dat een barslecht idee

In de startnota waar Jan Jambon (N-VA) vandaag mee aan de slag gaat voor het maken van een regeerakkoord voor de nieuwe Vlaamse regering, maakt zijn partij duidelijk dat de Vlaamse identiteit erg belangrijk moet worden. Dat uit zich concreet in een Vlaamse canon, een lijst van ankerpunten uit de cultuur en geschiedenis, maar professor Geschiedenis Bruno De Wever (UGent) vindt het geen goed idee. “Het verleden is daar niet in vast te leggen”, zegt hij.

gjs

“Vakdidactici geschiedenis zijn uitgesproken tegenstander van zo’n canon”, zegt De Wever in De Standaard. “De politieke instrumentalisering van de geschiedenis om de Vlaamse identiteit te ondersteunen is een bar slecht idee. Dat een Vlaams-nationalistische partij cultuur en geschiedenis met een ideologische saus overgiet, is te verwachten. Mijn broer (Bart De Wever, nvdr) is ook historicus, die weet beter.”

Bruno De Wever vindt dat het verleden niet vast te leggen is in de vijftig vensters van een historische canon. “Geschiedenis is geen rechte lijn. Ze bevat doodlopende straatjes en laat verschillende lezingen toe naargelang van het perspectief. Dat proberen we alle toekomstige geschiedenisleraars met hand en tand uit te leggen. Inhouden uit het verleden opleggen staat haaks op historische kennis. Het is toch raar dat politici zich bezighouden met de inhoud van een vak. Voor wiskunde doen ze dat toch niet?”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER