COLUMN. GAS-boetes in zone 30: pure ‘aankondigingspolitiek’

Fenna Bouve (40) woont met haar man en twee kinderen in Borgerhout. Ze verzet zich tegen het te snel rijdend verkeer in onze straten in de door haar aangevuurde bewoners-actiegroep 30MAX. Ze droomt van een Antwerpen waar niet auto’s maar voetgangers, fietsers en spelende kinderen de sfeer bepalen! Voor deze krant is zij een van de vier columnisten mobiliteit.

Fenna Bouve

Er komen GAS-boetes voor snelheidsovertreders in de zone 30. Een goed idee? Bij nader inzien toch niet.

Ten eerste: dit is ‘aankondigingspolitiek’. Vanaf dat er een nieuwe Vlaamse regering is, duurt het nog minstens twee jaar vooraleer het goedgekeurd is. Dus: tot 2023 nog altijd geen enkele snelheidscontrole noch boete voor snelheidsovertredingen in de zone 30? Serieus?

Ten tweede: de stad kan vandaag perfect handhaven met het systeem van ‘onmiddellijke inningen’. Bij zwaardere inbreuken (in de zone 30 bij overtredingen vanaf 67 kilometer per uur) wordt een PV opgesteld en oordeelt het politieparket. In de boetetabel is “30” ook voorzien. De vaststelling kan met dezelfde apparatuur gebeuren als bij andere snelheidsovertredingen. Maar wacht, wringt dààr geen schoentje? ís er wel apparatuur om snelheidsovertredingen te meten en te beboeten, beste stadsbestuur?

Maar, zegt meneer Kennis wel eens: “we kunnen geen blik agenten opentrekken”. Er zijn niet genoeg agenten om snelheidscontroles te doen en de PV’s te verwerken. Maar werden er dan werkelijk géén extra investeringen gedaan voor de handhaving van de zone 30? Is er werkelijk enkel en alleen die 500.000 euro per jaar voor drempels en bordjes in de hele stad voor 3.469 straten?

En binnen twee of drie jaar, gaan er dàn wel extra agenten en/of ambtenaren komen? En kan die extra werklast voor de politie niet door burgerpersoneel of door een gewestelijk verwerkingscentrum gebeuren, zoals in Gent?

Als we meneer Kennis mogen geloven werkt het parket momenteel de handhaving van de zone 30 tegen en seponeert boetes omdat de straten geen geloofwaardig straatbeeld hebben. Maar dat parket komt enkel tussen voor overtredingen boven 67 km per uur en betwistingen. Dus met andere woorden, iedereen die vandaag tussen 31 en 66 kilometer per uur door de zone 30 rijdt, wordt totaal ongemoeid gelaten. Het parket mag dan misschien aandringen op meer infrastructurele ingrepen, maar feit blijft dat er voor de ‘lichte’ snelheidsovertredingen géén handhaving is, en dat is de taak van de politie. Maar die handhaaft niet door het beleid van meneer Kennis. Begrijpe wie begrijpen kan!

En dan nog iets: met zo’n ‘mini-boete’ geef je het signaal dat te snel rijden ‘gewoon overlast’ is. Terwijl dubbel zo snel rijden dan toegestaan toch wel wat erger is dan een hondendrol of foutparkeren. Rijden aan hoge snelheid in woonstraten is levensbedreigend voor wie er wandelt of fietst.

Daarnaast worden GAS-boetes niet geregistreerd, zoals overtredingen waar een PV voor wordt opgemaakt en die (mogelijk) voor de rechtbank komen. Je kan dus niet in beroep gaan tegen een GAS-boete. Dat zet de deur open voor willekeur en onpartijdigheid.

Kortom: we moeten niet nog eens jaren wachten op GAS-boetes om eindelijk de zone 30 te handhaven. Het kan van vandaag op morgen.

En hoe reageren veel burgers trouwens? Met: “Ze gaan weer in onze zakken zitten”. Er zal niet snel een draagvlak zijn voor GAS-boetes, want voor velen klinken ze vooral als een verdoken nieuwe inkomstenbron. Maar waar het hier werkelijk om gaat is een (verkeers-)leefbaardere stad, met auto’s die traag rijden en de zone 30 is een beleidsmaatregel, een instrument om dat te bereiken. Laat ons dat vooral niet vergeten!

MEER OVER Mobiliteit Antwerpen