© Inge Kinnet

Het afkickhuis, aflevering 2

Lieve verloor haar dochter en raakte verslaafd: “Verdriet wegdrinken, dat doet ge niet. Dus was dat ook niet wat ik deed”

Lieve is een trooster. Overal, voor iedereen, terwijl ze zelf een heel groot verdriet meedraagt. Toen haar dochter tien jaar geleden verongelukte, was de wijn er om haar te troosten. “Ik heb vaak gedacht: Voor al die ellende heb ik mijn kinderen niet op de wereld gezet. Maar op den duur heb ik er zelf ook ellende van gemaakt.”

Sofie Buekenhoudt
DOEN!