© BART DEWAELE

Leuvens burgemeester Ridouani boos op N-VA voor “polarisering” rond erkenning moskee

Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) is niet te spreken over “de stigmatiserende en polariserende reactie” van de lokale N-VA-afdeling op de intrekking van de erkenning van de Leuvense moskee Al Ihsaan. Lorin Parys had onder andere gesuggereerd dat de aangeklaagde feiten kunnen leiden tot het gebruik van geweld.

jvh

In een mail die het Leuvense stadsbestuur vrijdagochtend ontving, motiveert Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) de start van de procedure tot intrekking van de moskee met verwijzing “naar (vertrouwelijke) informatie die mij heeft bereikt dat de imam, die eind 2017 in opspraak kwam met uitspraken in de moskee over de toelaatbaarheid van het slaan van vrouwen en vervolgens door de Moslimexecutive geschorst werd, sinds december 2018 opnieuw actief zou zijn binnen Al Ihsaan”. Tevens wordt de moskee gelinkt aan onderwijsactiviteiten van een salafistische vereniging die mogelijk een risico vormt op de verspreiding van extremisme.

Homans had eerder vrijdagochtend haar standpunt via diverse media al bekendgemaakt. tot onvrede van Leuvens burgemeester Ridouani (sp.a). “We werden vanaf ‘s ochtends bestookt door de pers, zonder over een dossier te beschikken om een antwoord te kunnen bieden op een bewering die we niet via inlichtingen, ervaringen of informatie eerder hadden kunnen opmaken. Ik wacht nog steeds op inlichtingen die de beschuldigende bewering staven zodat we inzicht krijgen in wat er aan de hand is en de juiste conclusies kunnen trekken. Het spreekt vanzelf dat we dit zullen onderzoeken en problemen daadwerkelijk aanpakken”. Ridouani beschuldigt Homans er ook van zonder bewijzen “een ganse gemeenschap neer te zetten als extreem en gevaarlijk”.

“Polarisering” door N-VA

N-VA Leuven verspreidde vrijdag bovendien een mededeling waarin de partij onder meer wijst op het feit dat “salafisme een extreme en fundamentalistische vorm van islam is die door veiligheidsdiensten als een ernstige bedreiging voor onze samenleving aanzien wordt”. Op de lokale zender ROBtv stelde Lorin Parys bovendien dat “zulks tot zeer gewelddadige feiten kan leiden”. Parys neemt het ook niet dat Leuven ondanks de uitspraken van de imam de moskee verder is blijven subsidiëren. “Dan kan je even goed pyromanen subsidiëren om op brandgevaar te wijzen”, aldus het Vlaams parlementslid en ondervoorzitter van de N-VA.

Ridouani vraagt zich af “waartoe dergelijke uitspraken dienen en wie er beter van wordt”. “Het stadsbestuur doet er alles aan om de Leuvense samenleving te beschermen, dialoog en respect te bevorderen, en extremisme te bestrijden door een krachtdadig veiligheidsbeleid, door onderwijs, betrokkenheid en een verbindend discours. In tegenstelling tot andere steden zijn er vanuit Leuven geen Syrië-strijders vertrokken. De schooluitval is relatief laag en het gevoel van veiligheid en openheid voor diversiteit is nergens zo hoog. Dit is de weg die ik verder zal bewandelen samen met mijn coalitiepartners. Samen tegen haat. Samen voor een humane inclusieve stad”, aldus Ridouani.