Provincie Antwerpen

Provincie subsidieert fietsen en nieuwe fietsenstallingen voor scholen

Het provinciebestuur verdeelt 25.000 euro over acht scholen en één gemeente voor verkeersveilige initiatieven. Het gaat vooral om fietsenstallingen en verkeerseducatief materiaal.

DE TEST