© Photo News

Koning Filip roept politici op om zo snel mogelijk nieuwe regering te maken

De politici staan voor een moeilijke opdracht na de verkiezingen, maar onmogelijk is het niet. Dat zegt koning Filip in zijn toespraak ter gelegenheid van de nationale feestdag van 21 juli. “De vele uitdagingen moeten snel worden aangepakt.” Ook gelooft hij dat er een “vernieuwde ambitie” schuilt in het inzien van onze talenten: als Belgen zijn we zo verschillend en tegelijk complementair.

Dit is de integrale tekst van zijn toespraak:

Dames en heren,

Twee maanden geleden heeft u uw stem uitgebracht. Hiermee heeft u uw vertrouwen geschonken aan mannen en vrouwen opdat ze een antwoord zouden bieden op uw bezorgdheden. Het resultaat van deze verkiezingen was uiteenlopend. Maar uiteindelijk vraagt u allen bijzondere aandacht voor dezelfde thema’s waarover ook in andere landen ongerustheid heerst: werkgelegenheid, het klimaat, armoede, migratie.

Het gaat er nu om, de nodige conclusies te trekken en het eens te worden over oplossingen. Ik heb begrip voor de beperkingen waar onze politieke leiders rekening mee moeten houden. Maar de vele uitdagingen zijn van die aard, dat ze snel moeten worden aangepakt, met moed en vastberadenheid. En ze zijn zo met elkaar verweven, dat ze een intense samenwerking vergen, op alle niveaus.

Ons land heeft talent en energie te over. Het ontbreekt niet aan goede wil of ideeën, integendeel. Velen onder ons engageren zich al met overtuiging in hun directe omgeving. Velen tonen zich ook solidair in hun gemeenschap of tijdens grote solidariteitscampagnes. Velen verlangen naar hoopgevende en ambitieuze projecten. Het komt er op aan al die goede wil te mobiliseren.

Wervende projecten komen tot stand door dialoog en het bundelen van krachten.

Er schuilt een enorm potentieel in de open en waarachtige dialoog. Laten we dat ten volle benutten. Een open dialoog betekent dat je de ander wilt begrijpen in zijn overtuigingen en zijn keuzes, zelfs als je het daar niet mee eens bent. Je laat de ander voelen dat je hem nodig hebt om tot een oplossing te komen, zonder exclusieven. Daarin is ook geen plaats voor leugens en kwetsende woorden.

Een echte dialoog ziet de complexiteit onder ogen, houdt van nuancering en streeft naar complementariteit. In zaken als klimaat en werkgelegenheid, maar ook mobiliteit, energie, onderwijs en vorming, kunnen we pas efficiënter zijn als we open en oprecht met elkaar in gesprek gaan.

Het bundelen van onze krachten om een gezamenlijk doel te bereiken, daar zijn in veel domeinen al mooie voorbeelden van. Binnen de bedrijfswereld, waar nieuwe vormen van samenwerking ontstaan. Bij onze wetenschappers, die dankzij de sterke wisselwerking met elkaar de top bereiken. Bij onze film- en toneelregisseurs en de vele kunstenaars, die de ziel van ons land aan de wereld tonen. Van Hollywood tot het bekroonde Belgische paviljoen op de Biënnale van Venetië, het resultaat van een mooie samenwerking tussen alle gemeenschappen van ons land.

Het is ook onze zin voor dialoog en ons talent om mensen samen te brengen, die we met succes ten dienste stellen van het Europese project.

Onze verscheidenheid en complementariteit zijn onze kracht. Zo staan we internationaal bekend en zo rekent men ook op ons. Misschien beseffen wij dat onvoldoende. Het is wel onze eigenheid. We mogen er trots op zijn.

Dit alles moet ons voor het land een vernieuwde ambitie geven. Dat is ook de beste remedie tegen angst, het gevoel van onmacht en moedeloosheid. Onze democratie kan er alleen maar wel bij varen.

Dat is wat ik op deze nationale feestdag ons allen toewens: dat we voluit gaan voor een verantwoordelijke dialoog, dat we onze zin voor samenwerking blijven ontwikkelen en dat we fier zijn op wat ons land uniek maakt.

De koningin en ik wensen u een fijne Nationale Feestdag.

Leve België.

MEER OVER Koning Filip

Nu in het nieuws