Merksem en Borgerhout niet blij met nieuwe verdeling dotaties: “Districten met hoogste bevolkingsdichtheid krijgen nu het minst”

Foto: Walter Saenen

Borgerhout / Merksem -

Het Antwerpse stadsbestuur heeft de dotaties voor de districten vastgelegd, vanaf 2020 tot en met 2025. Dat gebeurde op basis van de nieuwe verdeelsleutel, die vorige legislatuur werd goedgekeurd. Globaal gezien krijgen de districten meer dan voordien, maar de districten Borgerhout en Merksem zijn niet opgezet met de manier waarop de middelen verdeeld worden.

De negen districten krijgen van de stad Antwerpen elk jaar een dotatie voor hun werkings- en investeringskosten. Voor de periode 2013-2018 ging dat alles samen over zo’n 30,5 miljoen euro per jaar ...

Meest gelezen GVA+

Sport

DOEN!