Burgers krijgen opnieuw inspraak in aanpak verkeersproblemen rond Geel, Retie en Mol

Burgers deden vorig jaar massaal hun zeg over de nieuwe ontsluitingsplannen. Foto: Hans Otten

Burgers krijgen opnieuw inspraak in aanpak verkeersproblemen rond Geel, Retie en Mol

Mol / Geel / Retie -

Inwoners van Geel, Retie en Mol konden vorig jaar hun visie formuleren over hoe verkeersproblemen op de N18 en N118 aangepakt moeten worden. Over de gebundelde resultaten start nu een nieuwe inspraakronde.

De provincie Antwerpen en de betrokken lokale besturen willen tot een zo breed mogelijk gedragen oplossing komen om de verkeersproblemen rond Geel (Sint-Dimpna), Retie en Mol – en vooral de gewestwegen ...

DE TEST