© Getty Images/iStockphoto

Test Aankoop: “Normen voor zonnemelk moeten dringend herzien worden”

De ISO-norm voor zonnecrèmes is achterhaald en moet dringend herzien worden, zegt Test Aankoop dinsdag. De consumentenorganisatie concludeert dat uit de discussie over de beschermingsfactor van de Spaanse zonnecrème ISDIN, waarbij de testresultaten van Test-Aankoop verschilden van die van Spaanse laboratoria.

jvh

Eind vorige maand besliste de FOD Volksgezondheid om de zonnespray “ISDIN Pediatrics Transparent SPF 50+” uit de handel te halen, nadat onderzoek van Test Aankoop had aangetoond dat het product slechts een beschermingsfactor van 15 en niet van 50 bood. Omdat de producent van de spray in Spanje gevestigd is, voerden de Spaanse autoriteiten daarop een onderzoek. Volgens de FOD Volksgezondheid bleek daaruit dat het product wel degelijk een bescherming met factor 50 biedt, en werd afgelopen vrijdag aan de producent en de distributeurs meegedeeld dat het product opnieuw mag verkocht worden in België.

“Het onderzoek toonde aan dat de testmethode bij bepaalde nieuwe producten zoals sprays uiteenlopende resultaten kan geven hoewel de test op een ISO-norm gebaseerd is en in heel Europa door fabrikanten, overheden en consumentenorganisaties gebruikt wordt”, zo verklaart de FOD Volksgezondheid het verschil tussen de testresultaten van fabrikant ISDIN en Test Aankoop.

Test Aankoop benadrukt dat de FOD Volksgezondheid dinsdag bij een informatie-uitwisseling over de nieuwe analyses onderstreepte dat hun test volgens de voorschriften van de geldende ISO-norm werd uitgevoerd. Dat er afhankelijk van de methodologie verschillende resultaten bekomen werden, toont volgens Test Aankoop dat een herziening van de norm dringend nodig is. “De geldende ISO-norm dateert van 2010 en moest eigenlijk worden herzien in 2015 vermits de herzieningscommissie om de vijf jaar een evaluatie voorziet. Dit is echter nog niet gebeurd”, klinkt het. De organisatie voegt toe de nieuwe elementen in het dossier te zullen bespreken met het gecertificeerd laboratorium waarmee ze werkt.

De FOD Volksgezondheid zegt dinsdag nog mee alle nuttige informatie over de verschillende testresultaten over te maken aan de Europese Commissie. “Deze informatie kan nuttig zijn bij de herziening van de ISO-norm die binnenkort gepland is”, luidt het.

MEER OVER Test Aankoop

Nu in het nieuws