© Wim Hendrix

Opgelet: botulisme in vijvers Fort 3

Bij het gemeentebestuur is een melding van botulisme in Fort 3 binnengekomen. De diensten zullen de volgende dagen waakzaam zijn voor dode vogels en vissen. Aan de bezoekers wordt gevraagd hun honden niet in contact te laten komen met water en ze niet uit de vijver te laten drinken. Ook aanraking van eventuele kadavers moet worden vermeden.

Wie een dood dier ziet liggen moet meteen de gemeente verwittigen. Botulisme is een voor wa­ter­vo­gels fa­ta­le ver­gif­ti­ging, ver­oor­zaakt door af­schei­ding van bac­te­riën in door de zon ver­warmd, voed­sel­rijk op­per­vlak­te­wa­ter. Het fenomeen doet iedere zomer van zich spreken, voornamelijk in ondiepe waters, bij vogels en vissen. Het gif van de bacterie werkt verlammend op de spieren van de dieren. De kadavers zijn vervolgens weer een bron van besmetting.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio