Overstromingsgebied moet Goorloop intomen

De Goorloop, op de grens van Westerlo en Wiekevorst (Heist-op-den-Berg), overstroomt regelmatig ter hoogte van de industriezone Heultje-Hulshout, op het grondgebied van de gemeente Westerlo. Daarom gaat Aquafin een nabijgelegen, maar niet-werkend bufferbekken vergroten. De provincie voorziet ook 114.000 euro voor de aankoop van twee hectaren grond van nv Magazijnen Hendrickx en Zonen die mee in het overstromingsgebied kunnen opgenomen worden. De eigenaars willen de percelen verkopen, maar het team Vastgoed van de provincie is nog volop in onderhandeling met de pachter. “Kantoren en fabrieksgebouwen dreigen onder te lopen terwijl de akkerlanden aan de overzijde van de Goorloop, op het grondgebied van Heist-op-den-Berg, gespaard blijven”, luidt het. “Hydraulische studies tonen aan dat dit probleem opgelost kan worden door de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in de Fabrieksstraat in Heist-op-den-Berg. Samen met de plannen van Aquafin zou de aankoop van de twee percelen volstaan om de Goorloop voldoende te bufferen.”

kvro
DOEN!