© REUTERS

Een mail met bijbelverzen en steun van bisschoppen: IKEA onder vuur in Polen voor “LGBT-indoctrinatie”

De Poolse katholieke bisschoppen hebben zaterdag meubelbedrijf IKEA onder vuur genomen. In een mededeling nemen de bisschoppen het op voor een werknemer van het bedrijf die ontslagen werd, omdat hij zich verzette tegen de “LGBT-indoctrinatie” van het bedrijf.

jvh

IKEA had op 17 mei een interne richtlijn laten circuleren waarin het bedrijf zijn beleid tegenover holebi’s uitlegde, naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Daarop had een werkgever gereageerd met een email waarin hij passages uit het Oude Testament citeerde, en waarin de man volgens IKEA “discriminerende opmerkingen” maakte. Daarmee had hij volgens het Zweedse meubelbedrijf “het welzijn en de waardigheid van leden van de LGBT-gemeenschap kunnen schaden”, terwijl het bedrijf “discriminatie en uitsluiting niet tolereert”, en dus werd hij ontslagen.

De man kondigde daarop aan dat hij naar de rechter stapt, en krijgt nu steun van de Poolse bisschoppen. Zij feliciteren hem voor “zijn moed om het geloof in het dagelijks leven te verdedigen”, een houding die “erkentelijkheid en voorbeeldig” is. “Uit het standpunt van de wet en vooral van het fatsoen en gezond verstand, is het onaanvaardbaar om de Ikea-medewerker aan te vallen omdat hij de LGBT-indoctrinatie op de werkplek heeft geweigerd”, schrijven de bisschoppen in een mededeling. Ze spraken ook gevoelens van “walging, verdriet en zelfs onveiligheid”, die veroorzaakt worden “door LGBT-activisten en de journalisten die hen steunen”.

De Poolse overheid beval de openbare aanklager eerder al om een onderzoek te starten naar “discriminatie tegen katholieken”, terwijl de heersende ultraconservatieve PiS-partij een boycot van IKEA overweegt.

MEER OVER Polen