© BART DEWAELE

Controles bij CBD-shops in Antwerpen en Genk

Een ‘multidisciplinair team’ heeft dinsdag een controle uitgevoerd op een zogenaamde CBD-shop aan de Belgiëlei in Antwerpen. Daar worden producten op basis van cannabis verkocht waaraan de stof THC, die voor een roes zorgt, onttrokken is. “Dergelijke controles laten ons toe een goed beeld te krijgen op dit nieuwe fenomeen,” zegt burgemeester van Antwerpen Bart De Wever. Ook in Genk werden winkels gecontroleerd.

dvd

CBD-shops zijn een relatief nieuw fenomeen. Er worden producten op basis van cannabis verkocht, zoals oliën en bloemknoppen. Het bestanddeel THC, wat voor de roes zorgt bij gewone cannabis, is echter verwijderd en de kalmerende stof CBD blijft behouden zodat er toepassingen mogelijk zijn als medicijn of bijvoorbeeld als thee.

“Voor het brede publiek is het echter niet duidelijk wat precies dat onderscheid is en wat de mogelijke effecten zijn van zulke producten”, zegt de federale politie in een persbericht. “Cannabis is en blijft een psychoactief product, waarvan het gebruik kan leiden tot afhankelijkheid en verslaving, getuige daarvan het stijgend aantal mensen dat zich aanbiedt in de drughulpverlening als gevolg van problemen met cannabisgebruik.”

Onduidelijkheid

Die onduidelijkheid en het ontbreken van enige garantie over de samenstelling van de producten, maken volgens de federale politie dat het fenomeen niet zo onschuldig is als het lijkt. Daarom vonden in Genk en Antwerpen controles plaats. In Antwerpen was het multidisciplinair team samengesteld uit stadsdiensten van Antwerpen, Douane en Accijnzen, de voedselinspectie, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, de FOD Volksgezondheid en het RSVZ (Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen).

De FOD Volksgezondheid en RSVZ hebben een aantal vaststellingen gedaan binnen hun bevoegdheden. De Douane nam bloemknoppen in beslag die kunnen geconsumeerd worden door ze op te roken. Het voedselagentschap nam flesjes CBD-Olie in beslag. Van strafbare feiten bleek volgens onze informatie geen sprake. “Multidisciplinaire controles laten ons toe een goed beeld te krijgen op dit nieuwe fenomeen,” zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). “We gaan deze resultaten nauwkeurig analyseren en bekijken welke bijkomende bestuurlijke maatregelen nodig zijn om de veiligheid, de leefbaarheid van de buurt en de gezondheid te verzekeren.”

Geruststelling

In Genk werden meer vaststellingen gedaan: op het vlak van zwartwerk en inbreuken op onder meer de tabakswetgeving en de BTW-wetgeving. De Douane nam alle rookwaren in de winkel in beslag. In totaal werden een vijftal PV’s opgesteld.

“We hebben te maken met een product dat zich min of meer in een grijze zone bevindt”, zegt de Genkse burgemeester Wim Dries. “Daarom willen we garanties over de aard van de verkochte producten, hun etikettering, oorsprong, toepassing en samenstelling. Als stad willen we de geruststelling dat het aanbod 100% legaal is. Het welzijn en de gezondheid van onze inwoners staan hierbij voorop”.

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio