© Photo News

Tweede zitdag voor BAS: KV Mechelen laakt “schijnprocessen” van voetbalbond, Waasland-Beveren haalt uit naar Lokeren

De tweede zittingsdag van de beroepsprocedure in de matchfixingszaak rond KV Mechelen-Waasland-Beveren voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) stond voor de middag in het teken van Waasland-Beveren, dat fors en emotioneel uithaalde naar de buren van Lokeren. In de namiddag kwam KV Mechelen aan bod, alsook spelersmakelaar en spijtoptant Dejan Veljkovic, vertegenwoordigd door zijn advocaat: zij laakten vooral de handelwijze van de voetbalbond.

LEES OOK. Verliest België straks een Europees ticket? Allicht zal het zo’n vaart niet lopen, maar UEFA wordt wel ongeduldig (+)

Meester Kristof De Saedeleer pleitte voor Waasland-Beveren en bestuurder Walter Clippeleyr. Hij vindt dat Lokeren geen straf voor Waasland-Beveren kan eisen omdat dat toekomt aan de bondsprocureur. Die is niet in beroep gegaan tegen de vrijspraak van de club door de Geschillencommissie Hoger Beroep. “Dit is een opportunistische zet van Sporting Lokeren omdat zij er niet in geslaagd zijn zich op sportieve wijze te handhaven in 1A.”

Meester De Saedeleer zegt dat Waasland-Beveren niet is ingegaan op pogingen tot matchfixing van spelersmakelaar Dejan Veljkovic en dus enkel vervolgd kan worden voor het niet naleven van de meldingsplicht. “Lokeren heeft hier gesteld: it takes two to tango. Maar het is niet omdat je ten dans wordt gevraagd dat je daar ook op ingaat. Er is geen tango gedanst”, aldus De Saedeleer.

© Photo News

“Huyck weerde de twee pogingen tot matchfixing van Veljkovic af”

Waasland-Beveren-voorzitter Dirk Huyck was persoonlijk naar Vilvoorde afgezakt, maar had uiteraard ook zijn advocaat meegebracht, meester John Maes. “Mijn cliënt heeft tot twee keer toe een poging tot matchfixing afgeweerd”, zei die. “Hij dacht dat hij daarmee goed had gehandeld, maar wist niet dat hij die poging aan de Voetbalbond had moeten melden. Dat is geen kwestie van kwader trouw, maar van onwetendheid. Als een van de enigen hebben wij het over de grond van de zaak gehad, de rest heeft het alleen maar over procedures.”

“Dejan Veljkovic is eerst naar de garage van mijn cliënt gekomen en heeft hem vrij snel wandelen gestuurd. Nadien heeft hij na diens aandringen Veljkovic nog eens ontmoet in de keukenzaak van zijn vrouw. Veljkovic is welgeteld tien minuten binnen geweest, daar zijn observaties van. Veljkovic heeft hem een blad toegeschoven met en bedrag op, 100.000 euro. Mijn cliënt heeft gezegd: “ik moet er niet van weten” en het bad teruggeschoven. Vervolgens heeft hij een tweede, hoger bedrag genoteerd, mijn cliënt heeft het opnieuw weggeduwd. Hij herinnert zich ook nog zijn laatste woorden aan Veljkovic: KV Mechelen moet ervoor werken op het veld, net zoals wij dat zullen doen. Urenlange ontmoetingen met bestuurders van KV Mechelen zijn pure fictie.”

Dirk Huyck las geëmotioneerd een voorbereide tekst voor: “Door dat initiatief van Veljkovic negen maanden geleden is mijn leven veranderd. Maar ik zou nooit meewerken aan sportieve vervalsing. In meerdere gesprekken waarvan ik niet wist dat ze getapt werden, geef ik aan dat ik nooit zou meewerken. Uit geen enkel gesprek blijkt mijn schuld. Ik heb mijn volledige medewerking verleend aan het onderzoek. Na een korte ondervraging door onderzoeksrechter Raskin heeft die gezegd: U bent een integer man. Ik betreur erg dat mijn imago en integriteit zo besmeurd werden. Ik vind het erg dat meester Van Steenbrugge mij valselijk beschuldigt uit opportunisme. Lokeren zou de woorden van captain Killian Overmeire indachtig moeten zijn die de degradatie betreurde, maar opriep ze te aanvaarden.”

“Zijn verklaringen kunnen ander licht op de zaak werpen, maar Veljkovic mag niet spreken”

Het BAS hield het bij een pauze van een uur in plaats van het voorziene anderhalf uur. Eerste op de rol: Dejan Veljkovic. Niet meester Kris Luyckx, maar collega Bart Verbelen vertegenwoordigde spelersmakelaar Dejan Veljkovic. Hij wees erop dat Veljkovic door zijn statuut van spijtoptant voor het gerecht geen verklaringen mag afleggen in het bondsonderzoek.

“Hij zou bijzonder graag meewerken met de Voetbalbond, maar het moet hem wel toegestaan worden”, aldus Verbelen. “Op basis van de 35 stukken waarom de Geschillencommissie zich baseert, kan men onmogelijk een volledig zicht op de zaak hebben. Inhoudelijke verklaringen van meneer Veljkovic zouden op bepaalde aspecten van het dossier een totaal ander licht kunnen werpen. Ik vind het frappant dat men eerst de verklaringen van Veljkovic nodig heeft maar als dat onmogelijk blijkt, men plots zegt: ze zijn niet meer nodig om tot conclusies te komen.”

© Photo News

Veljkovic werd door de Geschillencommissie Hoger Beroep veroordeeld tot een beroepsverbod van 10 jaar, maar dat kan volgens Verbelen niet. “Meneer Veljkovic was geen aangeslotene van de bond, dus kan hij als dusdanig geen straf krijgen. Er is enkel een aparte bijlage over tussenpersonen waarin staat dat zijn het reglementen zo veel als mogelijk zullen volgen.”

KV Mechelen: “Met schijnprocessen besmeurt men het imago van ons voetbal”

De advocaten van KV Mechelen Joost Everaert en Thomas Declerck hebben grotendeels hun argumentatie hernomen die ze voor de Geschillencommissie Hoger Beroep hebben ontwikkeld. Zij vinden dat die daar nauwelijks tot geen rekening mee heeft gehouden en vragen het BAS dat wel te doen.

“Ik mag hopen dat het argument dat het snel moet gaan niet primeert op het correct naleven van de procedures”, aldus Everaert. “We blijven de nietigheid en de onontvankelijkheid pleiten.”

© Photo News

Bij het slot van hun omstandig pleidooi volgde een flinke sneer naar de Voetbalbond. “Men koppelt deze zaak aan het imago van het Belgisch voetbal. Welnu, ik denk dat het imago van ons voetbal vooral niet gebaat is bij schijnprocessen, het niet toepassen van de eigen regels, het onderweg veranderen van de regels (de Pro League schoof twee weken geleden de deadline voor het maken van de reeksindelingen op van 1 juli naar 15 juli, red.) en contacten achter de schermen. Ik denk dat net die zaken het imago van ons voetbal besmeuren.”

Pleidooien eindigen met juridisch vuurwerk

In het laatste pleidooi, dat ter verdediging van Walter Mortelmans, samen met Thomas Troch de makelaars van Waasland-Beveren-speler Olivier Myny, zat nog flink wat pit. Mortelmans wordt ervan beschuldigd via Troch Myny benaderd te hebben om niet voluit te gaan.

Eerst pleitte professor Hugo Vandenberghe in een academisch betoog voor de onbevoegdheid van de Geschillencommissie Hoger Beroep en het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). “Mijn cliënt is in deze zaak het zwaarst gestraft, want KV Mechelen kan gewoon doorvoetballen, terwijl mijn cliënt een beroepsverbod van tien jaar heeft gekregen. Mijnheer Mortelmans is geen lid van de Voetbalbond en dus kan de Geschillencommissie Hoger Beroep zo’n straf niet uitspreken.”

Vervolgens ging meester Jacques Arnauts-Smeets in op de grond van de zaak. “Mijnheer Mortelmans heeft tegen zijn collega Thomas Troch net gezegd dat ze zich niet zouden verbranden aan de zaak en dat Mechelen zijn shit maar zelf moest opkuisen. Hij heeft niets ondernomen. In zekere zin zou ik willen dat het BAS wel bevoegd is zodat mijnheer Mortelmans vrijgesproken kan worden en zijn naam gezuiverd.”

De advocate van de Voetbalbond Elisabeth Matthys, die een dag eerder het bommetje had gedropt dat België een Europees spelende ploeg dreigde te verliezen, sloot af met nog wat vuurwerk. Ze zwaaide met een kraakvers vonnis van de rechtbank van eerste aanleg dat stelde dat het BAS wel degelijk bevoegd is. De zaak was nota bene aangespannen door de verdediging van Mortelmans in een extra poging het BAS onbevoegd te laten verklaren. “Niet liegen hé”, riep meester Arnauts-Smeets naar meester Matthys. Uiteindelijk werd overeengekomen het vonnis niet op te nemen in de zaak voor het BAS, dat zich wel degelijk eerst zelf de vraag zal stellen of het bevoegd is.

De voorzitter van het BAS Marc Boes zal nu de tijd nemen om op de vragen en argumenten van alle partijen te antwoorden. Een uitspraak mogen we vermoedelijk in de loop van volgend week verwachten. Boes zal nu fulltime aan de conclusies werken.

Meer voetbalnieuws