Onenigheid over voorstel voor voedselhulpplan: gemeenteraad stemt om niet te moeten stemmen

De gemeenteraad bij de installatie in januari 2019. Foto: Tommy Maes

Onenigheid over voorstel voor voedselhulpplan: gemeenteraad stemt om niet te moeten stemmen

Laakdal -

Een amendement vanuit de meerderheid om te stemmen om een ándere stemming niet te laten plaatsvinden zorgde voor nogal wat tumult en onbegrip in de gemeenteraad dinsdagavond. De zo al zwoele temperatuur liep onnodig op, want over het principe van Groenraadslid Paul Mondelaers’ voorstel was iedereen het eens: er is nood aan voedselhulpbedeling binnen Laakdal.

“De OCMW-raad erkent de nood aan een goed bereikbaar, centraal gelegen verdeelpunt binnen Laakdal en vraagt het Vast Bureau dat te organiseren of daarvoor samen te werken met vrijwilligers.” Zo luidt ...

Meest gelezen GVA+

Sport

DOEN!