Verkeerscirculatieplan oogst veel kritiek op gemeenteraad: “We dichten het lek, maar zoeken niet naar de oorzaak ervan”

Het verkeer verlaat de stad via de Steenweg op Oosthoven. Wordt het hier veel drukker? Foto: GVN

Verkeerscirculatieplan oogst veel kritiek op gemeenteraad: “We dichten het lek, maar zoeken niet naar de oorzaak ervan”

Turnhout -

Het verkeerscirculatieplan voor de buurt rond Turnova mag dan goede punten scoren, diverse gemeenteraadsleden sparen hun kritiek over de aanpak niet. Te laat, te weinig helikoptervisie, te weinig inspraak van belangengroepen.

Het verkeerscirculatieplan rond Turnova dat op 1 juli in werking treedt, is pas tien dagen geleden voorgesteld. Het plan wil het autoverkeer in de mate van het mogelijke uit de woonbuurten rond Turnova ...

DE TEST