Minimumlonen zullen op 1 juli niet stijgen

Foto: JORDI HUISMAN/HOLLANDSE HOOGTE

Minimumlonen zullen op 1 juli niet stijgen

De minimumlonen zullen op 1 juli niet verhoogd worden met 1,1 procent. De socialistische vakbond ABVV heeft de cao hierover niet ondertekend binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR). Dat zegt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). De werkgevers zeggen akte te nemen van de beslissing van de vakbond. De andere vakbonden hebben de cao wel ondertekend.

Het ABVV zegt dat het de cao niet kon ondertekenen, “omdat de werkgevers de afspraak niet nakwamen om bovenop de eerder overeengekomen 1,1 procent een substantiële verhoging af te spreken”. “De werkgevers vragen bovendien dat de volledige kost hiervan door de gemeenschap zou worden gedragen. Als ABVV hebben we van meet af aan duidelijk gemaakt dat we geen vrede nemen met die schamele 10 eurocent per uur extra. En dat een verhoging van het minimumloon een gedeelde verantwoordelijkheid is, dus ook van de werkgevers”, klinkt het.

Taboe

De vakbond benadrukt dat hij constructieve voorstellen op tafel legde. “We waren zelfs bereid om een verdere verhoging voldoende te spreiden in de tijd. Zonder succes, want de werkgevers wilden zich op dit ogenblik tot niets engageren én eisten zelfs een subsidiëring die verder gaat dan de extra loonkosten die met een verhoging van het minimumloon gepaard gaan. Pistes om die verhoging te solidariseren onder de werkgevers waren dan weer taboe.”

Het ABVV blijft aandringen op verder constructief interprofessioneel overleg. “Een substantiële verhoging van het minimumloon voor meer dan 60.000 werknemers moet een feit worden tijdens deze overlegperiode 2019-2020”, klinkt het.

Verbazing

Ondernemersorganisatie Unizo reageert dinsdagavond “verbaasd” op de beslissing van het ABVV. “62.867 werknemers die deze verhoging verwachten, krijgen die daardoor niet. Bovendien grijpen 182.102 werknemers naast een verdere vermindering van hun persoonlijke werknemersbijdrage aan de sociale zekerheid”, zegt Unizo.

“De socialistische vakbond vraagt een substantiële bijkomende verhoging, maar wij zullen geen akkoord sluiten dat de betrokken werkgevers in de problemen brengt en dat tot budgettaire avonturen leidt. Het gaat om sectoren die het niet gemakkelijk hebben: de zelfstandige winkels, de kleine supermarkten, de taxisector, de arbeiders, de landbouw- en kunstsector. Zij geven werk aan laaggeschoolden en zouden door een verdere loonkostverhoging deze jobs moeten schrappen. Het resultaat van de houding van het ABVV zal zijn dat de werknemers die op het minimumloon betaald worden, de komende twee jaar niets extra krijgen”, aldus Unizo.

Nu in het nieuws