Wat is die machine bij het buitenrijden van de Kennedytunnel?

De gekke paal met iets wat lijkt op een diaprojector daarbovenop is de machine die met laserstralen bepaalt hoeveel uitstoot elk voertuig dat de Kennedytunnel verlaat, produceert. Foto: Patrick De Roo

Wat is die machine bij het buitenrijden van de Kennedytunnel?

Print
Antwerpen / Linkeroever -

Wie al eens door de Kennedytunnel richting het Waasland rijdt, heeft het vast gezien. Bij het buitenrijden van de tunnel staat aan de linkerkant een soort verlichtingspaal met daarbovenop een soort diaprojector. Het ding is van het departement Omgeving en het meet de uitstoot van het verkeer.

Het departement Omgeving test deze maand op vijf plaatsen in Vlaanderen de echte verkeersemissie, de uitstoot die auto’s en vrachtwagens produceren. De Jan De Vostunnel en de Kennedytunnel zijn twee van die locaties. Laserstralen lezen van elke voorbijrijdende auto hoeveel stikstofdioxiden en fijnstof hij uitstoot. De metingen van de uitstoot gebeuren met twee geavanceerde toestellen. Teledetectie of remote sensing wordt voor het eerst in ons land gebruikt.

Hoe werkt het?

Laserstralen, die met het oog niet zichtbaar zijn, scannen bij elke voorbijrijdende wagen of vrachtwagen de hoeveelheid schadelijke stoffen zoals stikstofoxiden en fijnstof die ze produceren. “In combinatie met de voertuiggegevens – leeftijd, euronorm, brandstof, motor – kunnen we hieruit afleiden welke voertuigen verhoogde emissies hebben. Het gaat om het type voertuig, het is niet mogelijk en ook niet de bedoeling om te weten wie met het voertuig rondrijdt”, aldus het departement. Voor de metingen wordt samenwerkt met de VUB, de Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) en het Amerikaanse bedrijf Heat. Op die manier zal het departement beschikken over de werkelijke emissiegegevens van ruim 100.000 auto’s en vrachtwagens.

De zogenaamde teledetectiemetingen worden uitgevoerd in de Jan De Vostunnel in Antwerpen, de Kennedytunnel in Antwerpen richting Gent, de E40 richting Gent in Erpe-Mere, de N31 in Brugge en de Charles de Kerckhovelaan in Gent.

De resultaten zullen worden opgenomen in een onderzoeksrapport dat in het voorjaar 2020 zal gepubliceerd worden.

Andere toepassingen

De onderzoekers gingen ook na hoe de technologie kan ingezet worden ter ondersteuning van politiecontroles. Sommigen vrachtwagenchauffeurs schakelen uit kostenoverwegingen de filters of katalysatoren in hun voertuigen uit, wat leidt tot een enorme toename van de uitstoot. Tot voor kort was het voor de politie moeilijk om zulke fraude op te sporen. Bij een campagne tegen emissiefraude, georganiseerd in samenwerking met de Nationale Politieacademie, werd een remote-sensinginstallatie ingezet langs de E40. De meting liet toe om gericht de vrachtwagens te selecteren voor een meer gedetailleerde inspectie. Zonder de metingen is de politie enkel aangewezen op terreinervaring om te bepalen welke voertuigen geselecteerd worden voor inspectie. In zo’n geval stelt de politie bij minder dan 10% van de gekozen vrachtwagens fraude of defecten vast. Door gebruik te kunnen maken van doelgerichte selectie via remote sensing, steeg het aandeel fraudegevallen en defecten in de gekozen vrachtwagens tot meer dan 80%.

Wat is die machine bij het buitenrijden van de Kennedytunnel?
Wat is die machine bij het buitenrijden van de Kennedytunnel?
Wat is die machine bij het buitenrijden van de Kennedytunnel?
DE TEST