Uitbreiding venstertijden voor vrachtwagens in heel de stad botst op praktische problemen

Zware vrachtwagens zorgen voor verkeersonveiligheid. Foto: Jan Van der Perre

Uitbreiding venstertijden voor vrachtwagens in heel de stad botst op praktische problemen

Antwerpen / Borgerhout -

Het invoeren van venstertijden voor vrachtwagens botst op heel wat praktische problemen. Het vrachtverkeer daalde, maar het aandeel zware vrachtwagens bleef ongeveer gelijk. Het handhaven van het toegangsverbod is moeilijk en de stadsdiensten zien een uitbreiding niet zitten.

Dat blijkt uit het evaluatierapport van het proefproject dat we konden inkijken. Het Antwerpse schepencollege besliste op basis van dit rapport om het proefproject te verlengen met nog één schooljaar ...

DE TEST