Patrick Dewael lost probleem Van Langenhove op met handigheidje. “Dit is de enige plaats die de kiezer mij heeft toebedeeld”

Foto: jvh

Patrick Dewael lost probleem Van Langenhove op met handigheidje. “Dit is de enige plaats die de kiezer mij heeft toebedeeld”

Print

Patrick Dewael, de tijdelijke voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, heeft de discussie over Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) handig ontmijnd. Van Langenhove was als een van de jongste Kamerleden aangeduid om voorzitter Dewael bij te staan bij de eedaflegging van de Kamerleden voor de komende legislatuur. Maar tegen die prominente rol voor de omstreden Van Langenhove was vooral aan Franstalige zijde veel protest gekomen. Dewael loste dat met een handigheidje: hij leidt de zitting vanop zijn eigen zetel in het halfrond en niet vanuit de voorzitterszetel vooraan.

Volgens het reglement van de Kamer wordt de installatievergadering voorgezeten door de uittredende Kamervoorzitter. Maar aangezien Siegfried Bracke (N-VA) niet herkozen werd, moet het Kamerlid met de grootste anciënniteit die taak op zich nemen. Enter Patrick Dewael, de Limburgse liberaal die in 1985 voor het eerst verkozen werd. Hij wordt bijgestaan door de jongste twee parlementsleden, in dit geval dus de 26-jarige Melissa Hanus (PS) en de eveneens 26-jarige Dries Van Langenhove. Niet dat hun taken erg gewichtig zijn: ze moeten bij de eedaflegging de namen van de parlementsleden afroepen, de Kamerleden loten die de geloofsbrieven van de parlementairen moeten onderzoeken, en eventuele bezwaarschriften tegen de verkiezingsuitslag voorlezen.

Daar is volgens de partij van onafhankelijk Kamerlid Van Langenhove echter geen denken aan. “Ik heb daar geen seconde aan gedacht”, aldus fractieleider Barbara Pas. “Wij passen het reglement toe. Het circusgehalte is niet te danken aan Dries Van Langenhove, maar aan de buitensporige reacties van de Franstalige linkerzijde. Wij gaan ons niet laten intimideren”. En ook van Langenhove liet al weten gewoon zijn rol te willen spelen. “Het volk kiest haar vertegenwoordigers, en het volk heeft mij verkozen. Links moet eindelijk de democratie leren respecteren. Donderdag zetel ik vooraan. Wie nu nog niet doorheeft dat niets mij ervan zal weerhouden om mijn plicht te doen, heeft afgelopen jaar niet goed opgelet”, klonk het op Twitter.

Creatieve oplossing

Na heel de heisa om de eedaflegging heeft Patrick Dewael daarom gekozen voor een creatieve oplossing. Hij gaat de installatievergadering voorzitten vanop zijn eigen stoel. “Dat is de enige plaats die de kiezer mij heeft toebedeeld, en dat geldt voor ons allemaal.” Op die manier kon hij de ‘Van Langenhove-situatie’ oplossen. Dat betekent dat er helemaal niemand vooraan zit.

Nu in het nieuws