Vlaamse regering verdedigt Antwerps luchtkwaliteitsplan voor de rechter: “De waarden dalen”

Het autoverkeer op de Antwerpse Ring, een van de grote boosdoeners van de slechte luchtkwaliteit Foto: Daniel Rys

Vlaamse regering verdedigt Antwerps luchtkwaliteitsplan voor de rechter: “De waarden dalen”

Print
Antwerpen -

Voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg is donderdag het proces behandeld rond het Luchtsaneringsplan Agglomeratie Antwerpen en het Luchtbeleidsplan 2030 dat werd uitgeschreven door toenmalige minister van Leefmilieu Joke Schauwvlieghe. Volgens milieuverenigingen stRaten-generaal, Ademloos en Greenpeace worden de grenswaarden voor luchtvervuiling in Antwerpen al jaren overschreden en brengen beide plannen geen of minstens te weinig soelaas, waarmee een inbreuk zou gepleegd worden op de Richtlijn Luchtkwaliteit van de Europese Unie.

In 2008 vaardigde de EU haar Richtlijn Luchtkwaliteit uit, die lidstaten verplichtte de luchtvervuiling op een gestandaardiseerde manier te meten en de nodige maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

LEES OOK. Luchtzaak tegen Vlaanderen komt donderdag voor: “Rechter moet regering plan voor luchtsanering Antwerpen opleggen”

“Niet alleen werd die richtlijn veel te laattijdig in Vlaamse regelgeving omgezet, Vlaanderen slaagt er zoveel jaar later nog steeds niet in de Europese luchtkwaliteitsnormen te respecteren”, pleitten de milieuverenigingen. “In de luchtkwaliteitszone ‘Agglomeratie Antwerpen’ worden al jarenlang overschrijdingen van de jaargrenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) vastgesteld.”

Die officiële vaststellingen zijn volgens de milieuverenigingen bovendien een onderschatting van het probleem aangezien er niet op de juiste plaatsen zou gemeten worden.

Luchtsaneringsplan

Daarnaast stelde de Vlaamse regering wel een zogenaamd Luchtsaneringsplan Agglomeratie Antwerpen en een Luchtbeleidsplan 2030 op maar zijn beide plannen volslagen ontoereikend, aldus nog de milieuverenigingen. “In het Luchtsaneringsplan is de horizon voor het wegwerken van de overschrijdingen van de jaargrenswaarde inzake stikstofdioxide niet vroeger dan 2030, en zelfs dan zal de jaargrenswaarde aan tunnelmonden en in bepaalde street canyons nog worden overschreden. Bovendien schieten de in het saneringsplan voorgestelde initiatieven schromelijk te kort om de NO2-concentraties daadwerkelijk te doen dalen. Het Luchtbeleidsplan 2030 is al even ontoereikend, het bevat geen enkele maatregel die er op korte termijn toe zou kunnen leiden dat de overschrijding van de NO2-jaargrenswaarde zou worden weggewerkt.”

De milieuverenigingen eisen dat de Vlaamse overheid verplicht wordt om correctere metingen uit te voeren van de luchtkwaliteit in Antwerpen, en om een saneringsplan op te stellen dat passende maatregelen bevat zodat de overschrijding van de NO2-jaargrenswaarde uiterlijk tegen 1 januari 2020, wordt verholpen.

Tussentijdse doelstellingen

Volgens de Vlaamse regering gebeuren de metingen wel conform de Richtlijn en doet ze er alles aan om de doelstellingen van die Richtlijn te halen.

“Uit de vaststellingen blijkt ook dat de waarden dalen, ook al blijven er overschrijdingen bestaan”, klonk het. “In het Luchtsaneringsplan wordt de periode waarin de grenswaarden gehaald worden, ook zo kort mogelijk gehouden. Het is niet omdat er nog overschrijdingen zijn dat het plan niet voldoet. In het nieuwe Luchtbeleidsplan dat wordt voorbereid, worden ook tussentijdse doelstellingen vastgelegd, die dus veel vroeger dan 2030 moeten gehaald worden.”

De zaak wordt volgende week vrijdag voortgezet.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio