N-VA schuift Valerie Van Peel naar voren als Kamervoorzitter: “Ik ben niet op mijn mond gevallen”

Valerie Van Peel in de Kamer Foto: BELGA

N-VA schuift Valerie Van Peel naar voren als Kamervoorzitter: “Ik ben niet op mijn mond gevallen”

Print
Kapellen / Putte-Kapellen -

In de Kamer leggen de 150 verkozenen donderdagnamiddag de eed af. Voor de gelegenheid zal het parlementslid met de langste staat van dienst, Patrick Dewael (Open Vld), de eedaflegging voorzitten. Het is nog niet duidelijk wie daarna de voorzittershamer toegewezen krijgt. De N-VA, de grootste fractie in de Kamer, schuift alvast Valerie Van Peel (40) uit Kapellen naar voren.

Volgens het reglement van de Kamer wordt de installatievergadering voorgezeten door de uittredende Kamervoorzitter, als die is herverkozen. Aangezien dat bij Siegfried Bracke (N-VA) niet het geval is, moet het Kamerlid met de grootste anciënniteit die taak op zich nemen. Die eer komt dus Patrick Dewael toe. De Limburgse liberaal raakte in 1985 voor het eerst verkozen.

Dries Van Langenhove

De jongste twee leden moeten volgens het reglement de voorzitter tijdens de openingszitting bijstaan. In dit geval gaat het om Melissa Hanus (PS) en Dries Van Langenhove (Vlaams Belang). PS, MR en Ecolo reageerden afwijzend op het feit dat de leider van Schild & Vrienden, die in verdenking is gesteld voor inbreuken op de racismewet, de negationismewet en de wapenwet, de Kamervoorzitter tijdens de installatievergadering zou flankeren.

Wie na de installatievergadering Kamervoorzitter wordt, is nog niet duidelijk. Mogelijk wordt dat donderdag ook niet beslist. Volgens het Kamerreglement moet de Kamer het vast bureau, waarvan de voorzitter deel uitmaakt, binnen de vijftien dagen na de installatie kiezen. Verschillende fracties overwegen om een eigen kandidaat naar voor te schuiven.

Van Peel

Een kandidaat is alvast Valerie Van Peel van N-VA. Omdat de regeringsvorming nog niet eens in haar kinderschoenen staat, vindt ze het logisch dat de grootste fractie een kandidaat naar voren schuift. “Waarom de partij dan aan mij denkt? Omdat ik niet op mijn mond ben gevallen, vermoed ik”, zegt Van Peel vandaag in De Standaard.

Bovendien wil ze een nieuwe wind door het parlement laten waaien. Dat komt volgens Van Peel neer op meer transparantie, dichter bij de mensen en meer efficiëntie. Geen debatten meer tot in het holst van de nacht waarbij Kamerleden voor de derde keer met dezelfde argumenten komen aandraven of digitaal stemmen in plaats van op papier, voert ze als voorbeelden aan. De heisa rond Van Langenhove noemt ze ook aanstellerij. “Er zijn belangrijkere dingen te doen dan ons zorgen te maken over wie de naampjes mag voorlezen”, luidt het.

Valerie Van Peel, zus van stand-up comedian Michael Van Peel, is sinds 2012 schepen in Kapellen. Van Peel zetelt ook al sinds 2014 in de Kamer. Bij de jongste verkiezingen raakte ze vanop de tweede plaats achter Jan Jambon, weer verkozen met maar liefst 41.320 voorkeurstemmen.

N-VA schuift Valerie Van Peel naar voren als Kamervoorzitter: “Ik ben niet op mijn mond gevallen”
Valerie Van Peel legt bij Kapels burgemeester Dirk Van Mechelen de eed af als schepen van Sociale Zaken. Foto: Jan Brys


Steun van Vlaams Belang

Van Peel lijkt alvast de steun te krijgen van een aantal andere partijen. Barbara Pas liet op Radio 1 alvast weten dart haar Vlaams Belang-fractie haar kandidatuur zal steunen. Bij CD&V beslist de fractie donderdagmiddag. Toch vindt Servais Verherstraeten het logisch dat de grootste fractie een kandidaat naar voren schuift. En vijf jaar geleden kreeg die ook de steun van CD&V.

Dat was toen Siegfried Bracke (N-VA), die de duimen moest leggen voor Patrick Dewael (Open Vld) en pas na de regeringsvorming voorzitter werd. Opvallend: Barbara Pas vindt dat André Flahaut (PS) een betere Kamervoorzitter was dan Bracke. Sommigen suggereren dat de PS Flahaut opnieuw naar voren zou schuiven als kandidaat, maar dat wordt niet bevestigd in PS-kringen. Bovendien is Flahaut vandaag nog minister in de Franse gemeenschap.

Taalgroepen

De eedaflegging moet ook duidelijk maken hoe groot de taalgroepen precies zijn. De taalgroep van de in Brussel verkozen Kamerleden hangt af van de taal waarin ze de eed afleggen. Doen ze dat in de twee talen, dan is de taal waarin de eed het eerst is afgelegd bepalend. In Brussel zijn twee Nederlandstalige Kamerleden verkozen op hoofzakelijk Franstalige lijsten. Het gaat om Tinne Van der Straeten (verkozen op een Ecolo-lijst) en Maria Vindevoghel (PVDA). Als ze de eed eerst in het Nederlands afleggen, groeit de Nederlandstalige taalgroep van 87 naar 89 Kamerleden.

Nu in het nieuws