© Jan Brys

Nieuw welzijnscentrum en Huis van het Kind om armoede te bestrijden

Schepen van Sociale Zaken Karina Hans (N-VA) wil in het vrijetijdscentrum waar zich de voormalige gemeenteraadszaal bevindt een welzijnscentrum onderbrengen. Er komt ook een Huis van het Kind in de Hemeldreef. De gemeenteraadsleden spreken zich volgende week maandag nog uit over deze plannen. “Het is de bedoeling dat de vzw Openluchtopvoeding (OLO) de ruimte huurt en er samen met vzw Rotonde een kruispunt rond welzijn opricht. We zouden er een onthaal voor personen met een beperking onderbrengen. Ook het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) kan daar komen. Aanpalend bevindt zich nu al TEJO waar jongeren met hun problemen gratis en laagdrempelig terechtkunnen.”

jbr




CITTA