College beslist zonder gemeenteraad over langlopende leningen, oppositie voelt zich gepasseerd

Print
Aartselaar -

Het schepencollege beslist in de toekomst zelf over leningen die langer dan een jaar lopen. Tot nu werden die aan de gemeenteraad voorgelegd. De oppositieleden vinden dat hiermee hun inspraak ontnomen wordt.

Beslissingen over leningen die langer dan één jaar lopen, zullen niet meer aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd. Het idee werd volgens schepen van Financiën Eddy Vermoesen (N-VA) door de bevoegde ambtenaar voorgesteld.

“Onze financiële directeur suggereerde het idee omdat de financiële markten vaak wijzigen. Het gebeurt dat de markt interessante voorwaarden biedt, maar omdat we moeten wachten tot de volgende gemeenteraad, mislopen we die voorwaarden soms. We willen dus onmiddellijk kunnen inspelen op interessante situaties.”

Vermoesen verwees ook naar andere gemeenten uit de regio, waar dezelfde regeling geldt. Het kon de oppositie niet bedaren. “We verliezen hierdoor onze kracht van inspraak. Bovendien worden leningen vaak over tien jaar of meer gespreid, waardoor ze bestuursperiodes overschrijden”, argumenteren zowel Glenn Anné (Open Vld) en Kris Wils (NAP).

Schepen Vermoesen verzekerde hen dat het alleen maar om leningen gaat die in de meerjarenplanning werden opgenomen en waarin de oppositie dus wel haar inbreng heeft. “Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om beleggingen of wat dan ook.”

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio