© Photo News

STANDPUNT. “De enige zekerheid is dat er niet snel een regeringsakkoord zal zijn”

Het Vlaams Belang heeft er zijn tweede gesprek met Vlaams formateur Bart De Wever op zitten en voelt nog altijd “de bereidheid om te overleggen”.

Dirk Hendrikx

MEER OVER Ons standpuntCITTA