© EPA-EFE

Maleisië stuurt drie miljoen kilo plastic afval terug: “Eet het voor mijn part op”

Zuidoost-Azië dient sinds 2018 als plaatsvervangende vuilnisbelt voor de kunststof en ander slecht afbreekbaar afval in de wereld. Jaarlijks komen miljoenen ton afval bij het vuilnisgebergte in Maleisië, Vietnam, Thailand en de Filipijnen.

tvdc

Nadat China in 2018 de import verbood – en daarmee 7 miljoen ton afval aan het lot overliet – schakelden de grootste dumpers over naar Zuidoost-Azië. De Maleisische autoriteiten identificeerden al veertien landen waar het plastic van afkomstig is, waaronder de VS, Japan, Frankrijk, Canada, Australië en Groot-Brittannië.

Yeo Bee Yin, minister van Energie, Technologie, Milieu en Klimaat meldt dat er 60 illegaal geïmporteerde afvalcontainers zullen teruggestuurd worden. “Deze containers werden onwettig in het land gebracht en schenden onze milieuwetten”, legt Yeo uit na een inspectie van de ladingen in Port Klang, de grootste haven van het land.

“Eet het voor mijn part op”

De tegenbeweging vanuit Aziatische hoek begint stilaan vorm te krijgen, met Maleisië voorop. Vietnam en Thailand schikten hun wetgeving over afvalbestrijding om de massale toestroom een halt toe te roepen, India wil tegen september 2019 net zoals China een verbod. Een recycleerbedrijf uit Groot-Brittannië zou in de afgelopen twee jaar 50.000 ton plastic afval gedeponeerd hebben aan Maleisië, aldus Yeo. “We vragen uitdrukkelijk om te stoppen met afval te exporteren naar ontwikkelingslanden. Wie afval verscheept naar Maleisië, krijgt het dubbel en dik terug zonder genade.”

Ook in de Filipijnen leidde plastic afval tot een verhitte discussie. Filipijns president Rodrigo Duterte reageerde furieus op de 69 afvalcontainers, afkomstig van Canada. Duterte huurde een privébedrijf in om de lading terug te sturen en vermeldde daarbij dat het plastic in de Canadese kust eindigt als die het niet accepteren. “Eet het voor mijn part op”, voegde hij daaraan toe.

Basel

De internationale Conventie van Basel tussen 29 april en 10 mei bracht 180 landen samen om naar oplossingen te zoeken voor het probleem. Al dertig jaar reguleert de Conventie het beleid rond afvalbestrijding. Het Baselakkoord uit 1992 vormt daarvoor het speerpunt. Het bevat zowel technische richtlijnen over preventie en transparantie, als de controle op overdadig transport.

De VS – de grootste dooddoener van toxic waste – stapte in mei uit het vernieuwde Basel-pact maar kon zich niet volledig loswrikken uit de normen van het akkoord. De andere 187 landen – van de 195 landen in de wereld – stemden wel in met de nieuwe maatregelen.

Vastgoed

Jobs in de regio