Lanjri (CD&V) en Kherbache (sp.a) botsen in gemeenteraad over afvaardiging in Zorgbedrijf

Het voordragen van Sam Voeten (CD&V) voor de bestuursraad van het Zorgbedrijf zorgde maandagavond in de Antwerpse gemeenteraad voor een aanvaring tussen CD&V-fractieleidster Nahima Lanjri en sp.a-fractieleidster Yasmine Kherbache.

svw

MEER OVER