© BELGA

3,7% van de Antwerpenaars stemde blanco, minder dan in 2014

Van de 1,3 miljoen stemgerechtigde Antwerpenaars heeft bijna 90% zondag zijn of haar stem uitgebracht. De opkomst ligt iets lager dan in 2014 maar het percentage mensen dat blanco of ongeldig stemmen ging ook naar beneden.

Sam Reyntjens

Ongeveer 1,3 miljoen bewoners van de provincie Antwerpen en Antwerpenaren die in het buitenland verblijven waren stemgerechtigd voor de afgelopen verkiezingen voor het Vlaams Parlement, de Kamer en het Europees Parlement. Het aantal ingeschreven kiezers varieert per verkiezing omdat Belgen die in het buitenland wonen niet mogen stemmen voor de gewestregeringen. Voor de Kamer mag iedereen stemmen, daar trokken uiteindelijk 1.200.314 Antwerpenaars naar de stembus, goed voor 89,5% van de stemgerechtigden.

In het stemhokje kozen er uiteindelijk nog 44.187 mensen voor om blanco of ongeldig te stemmen, dat is 3,7% van de opgedaagde kiezers. De cijfers liggen in de lijn van die van de verkiezingen van 2014, toen daagde 90% van de kiezers op en stemde 4% blanco of ongeldig.

Nationaal

De opkomstcijfers liggen over het hele land beschouwd op diezelfde hoogte, van de 8.167.709 ingeschreven Belgische stemmers brachten er 7.218.633 (88,4%) hun stem uit. Wel zijn er nationaal procentueel meer blanco en ongeldige stemmers, 438.095 stemmers of 6% van de kiezers bracht geen geldige stem uit. In 2014 bracht nog 89,3% van de ingeschreven Belgische stemmers zijn of haar stem uit, toen stemde 5,7% blanco.

De provincie Antwerpen doet het ook in Vlaanderen relatief goed qua geldige stemmen. De opkomst voor de Vlaamse verkiezingen lag in het geheel wel hoger (92,2%) dan in Antwerpen, er waren ook meer Vlamingen die blanco of ongeldig stemden, 220.790 om precies te zijn, goed voor 4,95%. Net als bij de verkiezingen voor het Europees Parlement is er geen groot verschil met de opkomst en het aantal blanco of ongeldige stemmers in 2014.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER