Kim De Gelder wordt geïnterneerd

Kim De Gelder wordt geïnterneerd, dat heeft de kamer voor de bescherming van de maatschappij beslist. De nu 30-jarige De Gelder werd in 2013 veroordeeld tot levenslang voor de steekpartij in het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde in 2009, en voor de moord op Elza Van Raemdonck in Beveren.

phu, jvh

Het Gentse hof van assisen veroordeelde De Gelder op 22 maart 2013 tot levenslang voor 4 moorden en 25 moordpogingen. Zijn advocaat Jaak Haentjens had tijdens dat proces al gepleit voor een internering omdat De Gelder schizofreen zou zijn. De jury oordeelde echter dat Kim De Gelder toerekeningsvatbaar was, en op het tijdstip van de feiten niet verkeerde in een ernstige staat van geestesstoornis.

De Gelder ging volgens zijn advocaat na de veroordeling verder achteruit, en hij verhuisde de voorbije jaren enkele keren van gevangenis. Hij verblijft nu in de gevangenis van Gent, maar toen hij in 2017 in de gevangenis van Oudenaarde verbleef, diende de gevangenisdirecteur een verzoek tot internering in.

Dat werd mogelijk door de interneringswet van 2016, en het is de kamer voor de bescherming van de maatschappij die daarover moest oordelen. Die beval een twee jaar durend onderzoek van De Gelder door vier gerechtsdeskundigen, die unaniem tot de conclusie kwamen dat de man “een ernstige geestesstoornis vertoont, en behandeld dient te worden in de hoogst beveiligde instelling van ons land.” Ook het openbaar ministerie verzette zich niet langer tegen een internering.

Rechter: “Sprake van acuut gevaar”

De zaak werd vorige week behandeld in de gevangenis in Gent, maar de uitspraak volgde vandaag pas. Kim De Gelder was daarbij niet aanwezig. “Het gaat hier vandaag over het verzoek van de gevangenisdirecteur om u te laten interneren, niet over uw toestand van tijdens de feiten”, aldus voorzitter Rob Perriëns in het Gentse gerechtsgebouw aan de Opgeëistenlaan. “Een college van deskundigen vindt net als het openbaar ministerie dat aan alle vereisten is voldaan om u te laten interneren. Ik citeer uit het psychosociaal verslag: ‘Kim De Gelder vertoont waangedachten en sterk agressief gedrag naar het personeel en zijn ouders toe. Hij heeft nood aan specifieke begeleiding.’”

“U sprak met uw ouders over nieuwe moorden, er was dus sprake van acuut gevaar”, verklaarde de rechter daarop zijn beslissing om over te gaan tot internering. “Een college van vier specialisten spreekt na uitgebreid onderzoek van schizofrenie, van wanen, van vergiftigingswanen, van paranoïde hallucinaties. Geen toezicht betekent geen begeleiding, en meneer De Gelder moet permanent onder toezicht worden geplaatst. Na analyse van alle elementen is de conclusie voor de rechtbank duidelijk: u wordt overgebracht naar de psychiatrische afdeling van de Gentse gevangenis.”

De overplaatsing naar de psychiatrische afdeling is waarschijnlijk tijdelijk, daarna komt De Gelder vermoedelijk in een Forensisch Psychiatrisch Centrum terecht. Als dat FPC later oordeelt dat zijn geestestoestand voldoende is gestabiliseerd, kan de kamer voor de bescherming van de maatschappij bevelen dat De Gelder moet terugkeren naar de gevangenis, totdat hij zijn straf heeft uitgezeten.

Haentjens: “Tevreden, maar jaren te laat”

Jaak Haentjens, de advocaat van De Gelder, was na afloop van de zitting tevreden over de uitspraak. “Ik ijver al sinds 2009 voor deze enige juiste beslissing, maar dit komt jaren te laat. Dit had ook op het assisenproces beslist kunnen worden. Hij werd daar tot levenslang veroordeeld, maar volgens mij was er toen al sprake van een bijzondere geestesstoornis. De symptomen van toen zijn ook nog steeds aanwezig. Of hij ooit kan genezen? Ik vrees dat zijn toestand onomkeerbaar is. En stel dat hij ooit geneest, dan kan de internering strikt genomen opgeheven worden. De internering is ook slechts een eerste stap. Zijn ouders zullen pas tevreden zijn wanneer de behandelingen worden opgestart.”

Parket: “Veiligheid van de samenleving staat centraal”

Het parket van Oost-Vlaanderen verzette zich ditmaal, in tegenstelling tot voor het hof van assisen, niet tegen de internering, omdat De Gelder “levenslang onder toezicht dient behandeld te worden om tegemoet te komen aan het hoge recidiverisico. De veiligheid van de samenleving staat centraal en is van primordiaal belang. We blijven dit zeer strikt opvolgen”, zegt persmagistraat An Schoonjans.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER