Tekst bij monument veroordeelt verheerlijking kolonisatie

Foto: Gil Plaquet

Tekst bij monument veroordeelt verheerlijking kolonisatie

Print
Mechelen -

Een monument op de Schuttersvest in Mechelen dat de kolonisatie verheerlijkt en dat in 1953 werd opgericht, heeft de nodige duiding gekregen. De tekst veroordeelt het mensonterende karakter van het koloniale verleden van ons land.

Het standbeeld op de kleine ring (R12) brengt hulde aan 31 Mechelaars “die hun leven gaven voor de beschaving” in de Kongo-Vrijstaat. Maar dat strookt allesbehalve met de realiteit. Al sinds de zomer van 2017 ijverde historica Sophie Bollen, actief bij sp.a, voor de verwijdering van het monument. Voor haar staat het symbool voor de terreur tijdens het koloniale bewind van koning Leopold II. “Beschaving brachten deze Mechelaars allerminst, wel ontwrichtten ze een hele samenleving met – volgens bepaalde historici – tien miljoen slachtoffers tot gevolg”, stelde ze. Als mogelijke locatie opperde Bollen destijds Kazerne Dossin.

Het stadsbestuur heeft beslist om het te laten staan, en wel om de mensen te herinneren aan de wreedheden in die tijd. “Bij het monument dat refereert aan het verderfelijke koloniaal verleden hebben we er bewust voor gekozen om het beeld te laten staan. We hebben er wel een infobord bijgeplaatst met een tekst die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat”, zegt burgemeester Bart Somers (Vld-Groen-m+). Om dezelfde reden ziet sp.a liefst ook de Van Kerckhovenstraat als straatnaam verdwijnen. Ze is genoemd naar Willem Frans Van Kerckhoven, die in de 19de eeuw op een hardhandige en gewelddadige manier meewerkte aan de kolonisatie.

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio