© rr

Alle asielzoekers in België binnenkort geïnformeerd over fundamentele normen en waarden

Alle asielzoekers zullen binnenkort bij hun aankomst in een opvangcentrum een document ontvangen waarin de fundamentele normen en waarden worden toegelicht die in ons land gelden. Dat heeft minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) beslist. “Er zijn basisregels in onze samenleving die niet onderhandelbaar zijn”, licht ze toe. “Het is belangrijk dat asielaanvragers zo snel mogelijk geïnformeerd worden over welk gedrag van hen verwacht wordt.”

jvh

Het “waardenkader” zal worden toegevoegd aan het huishoudelijk reglement van het opvangcentrum en zal met de asielzoekers besproken worden. Zij zullen bovendien naar informatiesessies verwezen worden en aangemoedigd worden daaraan deel te nemen. Tijdens hun individuele trajectbegeleiding wordt het document nog eens in herinnering gebracht, zodat de normen en waarden goed gekend zijn. “Zo krijgen asielaanvragers vroegtijdig info over hun rechten en plichten in België”, zegt De Block.

De minister legt de nieuwe aanpak vast via een ministerieel besluit. “Wie in ons land verblijft, moet onze normen en waarden kennen en respecteren. Er zijn basisregels in onze samenleving die niet onderhandelbaar zijn.”

“Het is belangrijk dat asielaanvragers zo snel mogelijk geïnformeerd worden over welk gedrag van hen verwacht wordt”, gaat ze verder. “Mensenrechten zijn hier belangrijk. Men raakt een vrouw niet zomaar aan. Ook vrouwen die op vrouwen vallen en mannen die op mannen verliefd worden, laten we met rust. En iedereen is vrij om te geloven wat hij wil of om zelfs niet te geloven.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Inburgeringscursus

Aandacht voor de normen en waarden die in België van toepassing zijn, wordt ook gegeven tijdens de inburgeringscursussen die erkende asielzoekers moeten afleggen (nu al in Vlaanderen en Wallonië, vanaf 2020 ook in Brussel). “Maar op dat moment verblijven die mensen al maanden in ons land. Daarom is het belangrijk dat we asielzoekers al vroeger duidelijk maken welke basisregels hier gelden”, zegt De Block.

Het document doet denken aan de nieuwkomersverklaring die op initiatief van De Blocks voorganger Theo Francken (N-VA) werd ingevoerd, maar die door het ontbreken van een samenwerkingsakkoord met de gemeenschappen dode letter bleef. Die verklaring had voor alle nieuwkomers moeten gelden, maar na kritiek van de Raad van State moest de tekst worden aangepast. Vluchtelingen en asielzoekers bijvoorbeeld moeten volgens het internationaal recht sowieso bescherming krijgen, dus de ondertekening van een nieuwkomersverklaring kon niet als verblijfsvoorwaarde worden ingevoerd voor die categorieën nieuwkomers.

MEER OVER Maggie De Block