Genk-preses Peter Croonen is nieuwe voorzitter van Pro League, play-offs blijven want plan van Club Brugge vond te weinig steun

Foto: JEFFREY GAENS

Genk-preses Peter Croonen is nieuwe voorzitter van Pro League, play-offs blijven want plan van Club Brugge vond te weinig steun

Print

Peter Croonen is woensdag in Diegem verkozen tot de nieuwe voorzitter van de Pro League. Op een bijzondere Algemene Vergadering in het Parker Hotel kreeg Croonen de unanieme steun van de stemgerechtigden. De Genk-voorzitter volgt Marc Coucke op en was de enige kandidaat. Er werd op de vergadering ook geen akkoord gevonden over een nieuwe format, voor het voorstel van Club Brugge (20 ploegen zonder play-offs) werd geen meerderheid gevonden. Tot grote ergernis van Bart Verhaeghe. De hervorming van de profcompetities gaat dus opnieuw in de koelkast.

Het zijn hoogdagen voor de 49-jarige Croonen, die sinds maart 2018 een zitje heeft in de raad van bestuur. Vorige week mocht de Limburgse ondernemer zijn eerste landstitel met KRC Genk vieren. Nu neemt hij ook de plaats in van Marc Coucke, die in april zijn mandaat als voorzitter van de Pro League ter beschikking stelde.

De Anderlecht-preses volgde in juni 2018 Roger Vanden Stock op, maar stapte nog geen jaar later al op. Coucke noemde het voorzitterschap gevoelig voor belangenconflicten en ontzettend tijdrovend. Hij wilde zich focussen op zijn verplichtingen bij RSCA.

Croonen maakte indruk op zijn collega-voetbalbestuurders door zijn werkethiek. Hij wordt gezien als het antitype van zijn voorganger: iemand die veel werkt achter de schermen, maar de grootspraak voor de camera’s schuwt.

“Uit liefde voor het Belgisch voetbal”

“Dit was niet echt mijn ambitie”, bekende Croonen op de persconferentie achteraf. “Clubvoorzitter word je met je hart, dit met het verstand en uit liefde voor het Belgisch voetbal. Men heeft het mij gevraagd en er was unanimiteit. Dat was belangrijk, gezien de dossiers die voorliggen. De makelaars is een belangrijk dossier en er is ook het dossier matchfixing, maar dat is de verantwoordelijkheid van de KBVB. Ik ben geen witte ridder. De Pro League heeft een voorzitter nodig die zich hard gaat inzetten.”

“Wat voor mij heel belangrijk is, is dat ik mijn neutraliteit maximaal wil bewaren. Ik moet wel een lid zijn, geen onafhankelijk, want we zijn een belangenvereniging. Het was een opinie van Marc Coucke dat het voorzitterschap van de Pro League niet verenigbaar is met het voorzitterschap van een club. Ik zie het anders: we zijn een belangenvereniging. Maar ik zal neutraal en deontologisch handelen.”

Plan van Club Brugge weggestemd

De aanstelling van de Genk-voorzitter betekent meteen dat de play-offs voorlopig blijven bestaan. Croonen had zijn kandidatuur als voorzitter daaraan verbonden. Het plan van Club Brugge, een competitie met 20 clubs, werd weggestemd. Er was een meerderheid van 80 procent nodig, ofwel 36 van de 45 stemmen. Die was er niet en dat betekent dat er ook volgend seizoen met de huidige formule van play-offs wordt gewerkt.

“Er was een 2/3de meerderheid nodig om het format te wijzigen na 2020 en daarover is gestemd”, aldus Croonen. “We hebben geprobeerd om twee volwaardige alternatieven in elkaar te steken. Mehdi Bayat heeft toen de vergadering geleid. Dan kwam de vraag of er voor een van de twee formules een 2/3de meerderheid te vinden was, wat niet het geval was. Tegen de volgende vergadering gaan we bekijken welke kleine wijzigingen er kunnen gebeuren aan de play-offs. In de sfeer van een 16/8 play-offs.”

“Genk is altijd voorstander geweest van de play-offs, maar hier draag ik een ander petje. Ik ben ervan overtuigd dat we in het belang van het Belgisch voetbal voor de formule van play-off 1 moeten kiezen. We kunnen wel nog verbeteringen vinden voor Play-off 2 en 1B. We hebben wel eerst over het format gediscussieerd en pas daarna over het voorzitterschap. Ik zou geen kandidaat geweest zijn als we naar een reguliere competitie teruggingen.”

Bart Verhaeghe loopt boos weg

De drie mogelijke formats waren: het behoud van de huidig format, een reguliere competitie met 20 ploegen en play-offs met 14 ploegen. Het nieuwe format dat vooraf de meeste steun genoot, was een competitie met twintig ploegen. Dus zonder play-offs. “Maar dat voorstel werd nipt weggestemd”, vertelde Joseph Allijns, voorzitter van KV Kortrijk, aan de verzamelde pers.

Bart Verhaeghe liep als eerste boos buiten bij het Parker Hotel in Diegem nadat zijn geliefkoosde format de stemming niet had overleefd.

Nu de format is gekend, kan er opnieuw worden onderhandeld over het tv-contract, dat afloopt over een jaar. “Daarom was het belangrijk dat we de discussie over het format konden afsluiten”, aldus Croonen. “De ene zal ontgoocheld zijn, de andere tevreden. De historiek zegt dat de play-offs een goede zaak geweest zijn, zowel voor de hoogte van de bedragen als de coëfficiënt.”

Het management van de Pro League kreeg de opdracht om een concreet voorstel uit te werken van verbeteringen aan het systeem van Play-Off 2. Dit voorstel wordt op de Algemene Vergadering van 7 juni gepresenteerd en gestemd, met daarbij mogelijk ook een stemming over het behoud van de puntendeling in Play- Off 1.

Anderlecht tevreden met status quo

Anderlecht was tevreden dat het voorstel van Club Brugge (20 ploegen en geen play-offs) werd weggestemd. “We stonden niet weigerachtig tegenover een kleine wijziging maar als dusdanig is het wel oké voor ons”, aldus sportief directeur Michael Verschueren. “Dit is definitief, ik denk niet dat er dus nog veel gaat veranderen. Een status quo dus. Misschien komt er nog een verbetering van Play-off 2, daar wordt later nog naar gekeken. Ik denk dat we nu vooral moeten kijken wat er in Europa gaat gebeuren maar dat zal voor na 2024 zijn.”

Coucke in Raad van Bestuur

Luciano D’Onofrio werd door de Algemene Vergadering van de Pro League verkozen tot vertegenwoordiger van de profclubs in het Uitvoerend Comité van de KBVB. De mandaten van Joseph Allijns en Mehdi Bayat werden voor 4 jaar verlengd.

Marc Coucke treedt opnieuw toe tot de Raad van Bestuur van de Pro League, aangezien voorzitter Peter Croonen het mandaat van KRC Genk overlaat aan een andere club uit de G5.

Meer voetbalnieuws