Landbouwers sjoemelen massaal met mestverwerking

Foto: VUM

Landbouwers sjoemelen massaal met mestverwerking

Er wordt op grote schaal geknoeid met de mestverwerking in Vlaanderen. (Half)lege vrachtwagens die rijden tussen boer en mestverwerker, moeten de indruk wekken dat de mest degelijk verwerkt wordt. De mest wordt dus alleen afgevoerd op papier, in werkelijkheid lozen de boeren die illegaal op het land. De omvang van de fraude wordt geraamd “op miljoenen”.

Onze beken en rivieren zijn nog altijd vervuild met te veel nitraten en fosfaten, vooral afkomstig zijn van de bemesting van landbouwgrond. De slechte resultaten werden deels toegeschreven aan de droogte ...

Meest gelezen GVA+

Sport

DOEN!