© gva

Windstil polst naar partijstandpunten over windturbines bij dorpskernen

Naar aanleiding van de verkiezingen, vroeg burgerinitiatief Windstil uit Malle en Zoersel aan alle partijen hun standpunt over windturbines in de nabijheid van dorpskernen. "Het is duidelijk dat er iets scheelt met de Vlarem-normen", zegt Lieve Decorte van Windstil. "We verspreiden de informatie nu, omdat veel burgers zich zorgen maken over het windturbinebeleid. Momenteel zijn er geen wettelijke minimumafstanden tot woningen en ook met het laagfrequentiegeluid wordt geen rekening gehouden."

Kristin Matthyssen

In Malle en Zoersel zijn er plannen om vier windturbines in te planten op en rond het industrieterrein. Omdat het industrieterrein dichtbij de woonkern ligt, is er een impact op veel woningen.

De partijstandpunten (ingekorte versie):

*CD&V: begrip voor gezondheidsbekommernissen, maar er wordt momenteel bij de toekenning van vergunningen al rekening gehouden met aanbevelingen WHO. CD&V streeft naar nog beter gebruik van geluidsarme windturbines, juist omdat de bebouwing in Vlaanderen zo verspreid is.

*N-VA: betere geluidsnormering nodig met meer aandacht voor laagfrequent geluid zoals in buitenland. Grotere regierol voor lokale besturen. Geen mega-turbines van 225 meter tiphoogte in verstedelijkte gebieden.

*Vlaams Belang: alleen windturbines op zee, geen op het land

*Groen: meer planmatige inplanting met meer inspraak en betere financiële participatiemogelijkheden van de omwonenden. Windturbine-uitbaters moeten vergoeding storten in compensatiefonds voor milderende maatregelen.

*PVDA: meer offshoreparken op zee, meer zonnepanelenparken op het vasteland

*Open Vld en sp.a reageerden nog niet op de vragen van Windstil

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio