© Photo News

De eerste zitting van ‘Operatie Propere Handen’: “Competitievervalsing is bewezen”

De tuchtprocedure voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB is zaterdagochtend van start gegaan met de vrijwillige tussenkomsten van de belanghebbende partijen. Voor de advocaten van voetbalclubs Beerschot Wilrijk, Sporting Lokeren en Tubeke zijn de feiten bewezen. “De telefoontaps zijn overduidelijk”, aldus advocaat Walter Van Steenbrugge namens Lokeren. “KV Mechelen én Waasland-Beveren hebben de boel belazerd. De sancties die geëist worden door de bondsprocureur zijn terecht. Ze hebben geen plaats in de hoogste afdeling.”

Pieter Huyberechts

Het was Thomas Gillis, advocaat van Beerschot Wilrijk, die op eigen verzoek de spits mocht afbijten. Hij wees op het grote belang van deze zaak. “Matchfixing is een ziekte die het voetbal in zijn kern aantast”, citeerde hij UEFA-voorzitter Ceferin. “Het is dus een van de belangrijkste missies van UEFA om deze zaken aan te pakken”, aldus Gillis. De advocaat drukte de drie leden van de Geschillencommissie Hoger Beroep op het hart om rekening te houden met de directe en indirecte gevolgen van matchfixing, alvorens hij een relaas van de feiten gaf. “Iedereen die het dossier gelezen heeft, weet dat er op 11 maart daden van competitievervalsing zijn gebeurd. Aan de telefoontaps hebben we genoeg”, concludeerde Gillis na een pleidooi van zo’n halfuur.

Ook Tubeke kwam tussen, omdat de Waals-Brabanders vinden dat KV Mechelen moet degraderen naar de eerste amateurklasse. In dat geval kan Tubeke, dat sportief degradeerde, in 1B blijven. “De bondsprocureur heeft zijn vordering ingesteld op een foutieve lezing van artikel B2008 van het bondsreglement”, aldus de advocaat van Tubeke, die stelde “dat er niet de minste twijfel over bestond dat er daden van competitievervalsing zijn gebeurd”.

Walter Van Steenbrugge: “Er kan geen enkele gerede twijfel bestaan dat er door KV Mechelen én Waasland-Beveren aan matchfixing is gedaan”

Ook Walter Van Steenbrugge, die optrad namens Lokeren, verwees naar de telefoontaps om zijn pleidooi kracht bij te zetten. “Dat zijn onvervalste, rauwe bewijzen waarover geen twijfel bestaat.” Van Steenbrugge stelde dat KV Mechelen de instigator was, maar dat Waasland-Beveren heel duidelijk heeft meegewerkt. Hij laakte in een geanimeerd pleidooi van 30 minuten ook de rol van spelersmakelaar Dejan Veljkovic “wiens tentakels reikten tot bij de bond, de spelers, de bestuurskamers van de voetbalclubs, de scheidsrechters en zelfs de journalisten”.

© Photo News

“Als Lokeren naar 1B gaat, betekent dat het kerkhof, het einde van een grote club. We willen niet dat de competitie bevolkt worden door bedriegers, door valsspelers. Onze belangen zijn dus groot. Er is op een onwaarschijnlijke manier bedrogen door de beleidsmakers van KV Mechelen en Waasland-Beveren. Er is in die bewuste match geen bal tussen de palen getrapt door Waasland-Beveren. De telefonie spreekt voor zich. Waasland-Beveren kan niet zeggen dat ze het allemaal niet gewild hebben. 100.000 euro, 200.000 euro? Het kan mij allemaal niet schelen. Men is akkoord gegaan om te vervalsen, zoveel is zeker. Er is hier sprake van bedrog van het zuiverste soort. Dat is niet uit te leggen. Ik heb de UEFA ingeschakeld en om een afspraak gevraagd. Er kan geen enkele gerede twijfel bestaan dat er door KV Mechelen én Waasland-Beveren aan matchfixing is gedaan. De poging alleen al is voldoende. En er is niet aan meldingsplicht gedaan. Er is geen discussie: de feiten zijn bewezen. Gelukkig zijn er telefoontaps én verhoren. Ze hebben de boel belazerd. De sancties die geëist worden door de bondsprocureur zijn terecht. Ze hebben geen plaats in de hoogste afdeling.”

Supportersclubs KV Mechelen: “De rechten van verdediging zijn geschonden”

Ook Malinois Supportersorgaan en KV Mechelen Support kwamen nog aan het woord. Die hadden het vooral over procedureproblemen. Volgens hen had de vervolging op basis van artikel B1711.141 in het bondsreglement vóór 15 juni 2018 moeten plaatsvinden, en kan KV Mechelen niet meer gestraft worden.

“Wij vragen de schorsing van de procedure. Waarom? Omdat volgens ons de rechten van verdediging zijn geschonden. Bovendien stel ik vast dat advocaat Van Steenbrugge niet alleen voor Sporting Lokeren optreedt maar ook voor Club Brugge-trainer Ivan Leko, destijds verhoord in het lopende strafdossier. Hij heeft dus wèl toegang tot het strafdossier. Wij niet. Dat is niet eerlijk. Er steekt intussen, na de redding van KV Mechelen door Mark Uytterhoeven, 5,2 miljoen euro aan kapitaal van KV-supporters in de club. Al die supporters hebben geen enkel belang bij competitievervalsing.”

© Photo News

Opvallend: de twee tussenkomende supportersvereningen van KV Mechelen zijn absoluut niet overtuigd van de vordering van het bondsparket. Zij blijven de club, en dus bij uitbreiding ook de vier onder vuur liggende bestuursleden steunen. “Volgens onze bescheiden mening is er geen sprake geweest van competitievervalsing.”

Advocaten Veljkovic: “De voetbalbond en Veljkovic hadden bondgenoten kunnen zijn”

Vervolgens kwamen advocaten Kris Luyckx en Bart Verbleen, die optreden voor “spijtoptant” Dejan Veljkovic, aan het woord. De Servische makelaar, spilfiguur in Operatie Propere Handen, liet zich niet zien. De advocaten benadrukken nogmaals dat ze hopen dat Dejan Veljkovic pas later voor Geschillencommisie Hoger Beroep hoeft te verschijnen. Net omdat hij in een speciale situatie zit als “pentiti”, zeg maar spijtoptant.

“Hij bevindt zich in een moeilijke situatie. De voetbalbond en Veljkovic hadden bondgenoten kunnen zijn. Dat is een gemiste kans.” Lees: de Servische makelaar, jarenlang een loopje nemend met de voetbalregels, ziet er geen graten in om nu alsnog samen te werken met de instanties die hij belazerde.

© Photo News

“Het memorandum met het federaal parket wordt bekrachtigd binnenkort. Dat wil zeggen dat het strafrechtelijke luik met Veljkovic dan is afgerond en Veljkovic dan wèl vrijuit zal kunnen spreken voor deze tuchtrechtbank. Wat hij als spijtoptant heeft verteld is momenteel maar geweten door vier politieagenten. De inhoud ervan is momenteel zeer precair om te delen.”

Kris Luyckx suggereerde dat het in een later stadium interessant kan zijn om Veljkovic uit te nodigen. “Er zijn trainers die geld hebben verdiend aan transfers van spelers. Of aan het opstellen van bepaalde spelers. Dat zal later blijken en is volgens onze bescheiden mening ook competitievervalsing. Nu kunnen we daar nog niet vrijuit over spreken.”

“Men vervolgt mijnheer Veljkovic hier vandaag op basis van een onvolledig dossier. Zijn verklaringen in het strafdossier moeten nog afgetoetst worden bij mensen waarover hij verklaringen aflegt. Pas dan, als de beschermende maatregelen wegvallen, dan kan hij hier uitgenodigd worden om bepaalde verklaringen af te leggen.”

Advocaten Walter Mortelmans: “Wat met zijn vermoeden van onschuld?”

De Antwerpse makelaar Walter Mortelmans staat terecht omdat hij benaderd werd door KV Mechelen-bestuurder Thierry Steemans. Mortelmans had immers spelers bij KV Mechelen én vier bij Waasland-Beveren. En dus werd hij benaderd in de week voor de cruciale match. Na enig aandringen had hij aan Steemans laten verstaan “dat er met Olivier Myny gepraat kon worden.” Mortelsmans werd verdedigd door gewezen senator Hugo Vandenberghe. Hij stelde dat Mortelmans niets te verwijten valt in dit verhaal van mogelijke competitievervalsing. “De voetbalbond krijgt inzake in het strafdossier als burgerlijke partij. En wij staan hier voor een tuchtcommissie ingespannen door de voetbalbond en riskeren een wereldwijd beroepsverbod van drie jaar. Dat kan toch allemaal niet. Wat met het vermoeden van onschuld van mijnheer Mortelmans?”

© Olivier Matthys

Mortelmans’ tweede advocaat voegde daar nog aan toe: “Mijn cliënt kent een vlekkeloze carrière van 25 jaar als makelaar. Men voert hier een procedure op een drafje om de voetbalkalender klaar te hebben en Europese tickets uit te delen. Wat verwijt de bondsprocureur ons? Dat hij telefonische contacten had met Thierry Steemans, financieel directeur van KV Mechelen. Er werd gepolst of Olivier Myny wel voluit zou gaan. Er zou volgens de bondsprocureur gezegd zijn dat Myny zich moest inhouden.”

“Er zijn inderdaad telefonische contacten geweest met Thierry Steemans. En er is inderdaad gesproken over interesse van KV Mechelen voor Olivier Myny. Dat was al langer zo. Hij heeft dan inderdaad gezegd dat hij eens met Myny zou gaan klappen. Dat ze hunne shit in Mechelen zelf maar oplossen”, zei Mortelmans volgens zijn advocaten toen hij aan anderen liet uitschijnen dat KV Mechelen hem benaderde “om iets te regelen”. “Er is nooit gesproken over geld. De verhoren van Olivier Myny en makelaar Thomas Troch bevestigen dat ook. Ik stel mij dan ook de vraag: wat staat onze cliënt hier eigenlijk voor deze Geschillencommissie te doen? Het is ons volstrekt onduidelijk.”

Walter Mortelmans nam tot slot zelf het woord. “Ik zit al 25 jaar in het vak en heb nooit aan matchfixing deelgenomen. Nooit. Ik sta voor correctheid en eerlijkheid.”

Advocaat Thomas Troch: “Er is nooit gesproken over een concreet financieel voorstel voor Olivier Myny”

Makelaar Thomas Troch verdedigde zich met betrekking tot een telefoontje met zijn cliënt, Waasland-Beveren-speler Olivier Myny. “Hij heeft enkel met zijn client Olivier Myny gebeld en gezegd dat er nog steeds interesse KV Mechelen was. Laat duidelijk zijn: er is nooit gesproken over een concreet financieel voorstel”, zei zijn advocaat. Nooit ging het over “speel goed, of speel slecht, en er volgt een bepaald contract. Het enige wat hij gezegd heeft: “Olivier, als je scoort, ga dan niet glijdend voor de tribune van KV Mechelen vieren.” Verklaar de vordering ongegrond. En in ondergeschikte orde: regel een confrontatie met Olivier Myny: daaruit zal zijn onschuld blijken. Mijn cliënt verdient in het allerslechtste scenario hoogstens een berisping.”

Makelaar Davy Roef vecht tegen tranen: “Ik heb mezelf niets te verwijten”

En ook de advocaat van Evert Maeschalck, de makelaar van keeper Davy Roef, was duidelijk. “Mijn cliënt had geen meldingsplicht. En twee: hij heeft keeper Davy Roef niet benaderd om bepaalde handelingen te stellen. De vraag om Davy Roef te benaderen is zelfs nooit gekomen. Het bondsparket stelt dat, maar waar haalt men dat? Ze zaten, een dag nà de bewuste match KV Mechelen - Waalsand-Beveren, inderdaad samen. Waarover? Het bespreken van een contract rond keepershandschoenen.”

© Photo News

Ook Maeschalcks advocaat haalt aan dat er geen sprake was van meldingsplicht.”Om de simpele reden dat er ook niets te melden viel.” De makelaar zelf, vechtend tegen de tranen: “Ik heb mezelf niets te verwijten. Heb altijd correct gehandeld. Het is zeer pijnlijk om in deze zaak betrokken te worden.”

MEER OVER Operatie Propere Handen

Meer voetbalnieuws